canolfan hamdden Caerfyrddin

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Caffi
Yn ystod yr wythnos: 8.30am - 19.30pm
Penwythnosau: 8.30am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Pwll Nofio
Gweler y amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler y amserlen am fanylion llawn

Ystafell Iechyd
Yn ystod yr wythnos: 9am - 21.00pm
Penwythnosau: 9am - 16.00pm

 

ORIAU AGOR DROS Y NADOLIG 

Dydd Llun 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8am-4pm
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr (Diwrnod Nadolig): AR GAU
Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gwyl San Steffan): AR GAU 
Dydd Iau 27 Rhagfyr: 8am-4pm
Dydd Gwener 28 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol 
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol  
Dydd Sul 30 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol 
Dydd Llun 31 Rhagfyr (Nos Galan): 8am - 4pm
Dydd Mawrth 1 Ionawr (Dydd Calan): AR GAU
Dydd Mercher 2 Ionawr: Oriau agor cyffredinol

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Beicio Rhithwir / Chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Ystafell Synrgy 360
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 8 cwrt Badminton)
 • Trac Athletau
 • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
 • Neuadd Jiwdo
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Ystafell Iechyd - Sawna, Ystafell Stêm a Jacuzzi
 • Pentref newid a chawodydd y pwll nofio o'r radd flaenaf
 • Llecyn gwylwyr mawr (seddi ar gyfer 200 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi
 • Ystafelloedd cynadledda ar gael i'w llogi