Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun: 7.00am - 21.00pm
Dydd Mawrth: 6.30am - 21.00pm
Dydd Mercher: 7.00am - 21.00pm
Dydd Iau: 6.30am - 21.00pm
Dydd Gwener: 7.00am - 21.00pm

Penwythnosau: 9.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm (Dydd Mawrth a Dydd Iau) a 7.00am - 21.00pm (Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener)

Penwythnosau: 9.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

 

ORIAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Llun 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8.30am-3.30pm
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr (Diwrnod Nadolig): AR GAU
Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gwyl San Steffan): AR GAU
Dydd Iau 27 Rhagfyr: 8.30am-3.30pm
Dydd Gwener 28 Rhagfyr: 8.30am-3.30pm
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr9am-4pm
Dydd Sul 30 Rhagfyr: 9am-4pm
Dydd Llun 31 Rhagfyr (Nos Galan): 8.30am-3.30pm
Dydd Mawrth 1 Ionawr (Dydd Calan): AR GAU
Dydd Mercher 2 Ionawr: Oriau agor cyffredinol

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi