Canolfan Hamdden LLANELLI 

*HYSBYSIAD I GWSMERIAID*

Bydd y ddau bwll nofio ar gau o 3pm tan diwedd y dydd ar ddydd Sul 9 Rhagfyr oherwydd digwyddiad nofio.

ORIAU AGOR:

 Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.30pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.30pm

Caffi
Dydd Llun: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mawrth: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mercher: 10.00am - 18.30pm
Dydd Iau: 10.00am - 18.00pm
Dydd Gwener: 10.00am - 18.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 15.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 14.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

ORIAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Llun 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8am-4pm
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr(Diwrnod Nadolig): AR GAU
Dydd Mercher 26 Rhagfyr(Gwyl San Steffan): AR GAU
Dydd Iau 27 Rhagfyr: 8am-4pm
Dydd Gwener 28 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol
Dydd Sul 30 Rhagfyr: Oriau agor cyffredinol
Dydd Llun 31 Rhagfyr (Nos Galan): 8am-4pm
Dydd Mawrth 1 Ionawr (Dydd Calan): AR GAU
Dydd Mercher 2 Ionawr: Oriau agor cyffredinol

 

 

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanelli
Park Cres
Llanelli
SA15 3AE
01554 774757

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 4 cwrt Badminton)
 • Man awyr agored amlddefnydd
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Byrddau deifio sbring 1m a 3m
 • Llithren ddŵr
 • Oriel fawr y pwll nofio (seddi ar gyfer 400 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi Sblash
 • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi