Actif mini logo brand colour orange

Canolfan Chwarae NEWYDD yn dod yn fuan

Ardal chwarae newydd dair haen yn agor yn fuan yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin
 
Actif mini logo brand colour blue

AMSERLENNI NOFIO

Mae gennym 4 pwll nofio ac mae pob un ohonynt yn cynnig amrywiaeth o sesiynau nofio drwy gydol y dydd. Cliciwch yma i gael golwg ar ein hamserlenni nofio
 
Actif mini logo brand colour red

Dewch o hyd i'ch ymarfer chi

Gadewch i ni eich helpu i newid eich ymarfer corff Hydref yma! Mae ymarfer gydag eraill yn ffordd wych o gadw cymhelliant a gyda dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos yn cael eu darparu ar draws ein cyfleusterau, byddwch yn sicr o ddod o hyd i un sy'n addas i chi.
 
Actif mini logo brand colour yellow

NEWYDD Beth am roi dechrau da i'ch plentyn!

Mae ein rhaglenni pasbort newydd yn ffordd wych o gael plant i ddysgu sgiliau sylfaenol yn ogystal â sgiliau ar gyfer camp benodol, er mwyn eu helpu i ddatblygu ymhellach ac i chwarae chwaraeon o'u dewis nhw.
 

Yn y Gymuned

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.