Actif mini logo brand colour blue

AMSERLENNI NOFIO

Mae gennym 4 pwll nofio ac mae pob un ohonynt yn cynnig amrywiaeth o sesiynau nofio drwy gydol y dydd. Cliciwch yma i gael golwg ar ein hamserlenni nofio
 
Actif mini logo brand colour red

Dewch o hyd i'ch ymarfer chi

Gadewch i ni eich helpu i newid eich ymarfer corff Hydref yma! Mae ymarfer gydag eraill yn ffordd wych o gadw cymhelliant a gyda dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos yn cael eu darparu ar draws ein cyfleusterau, byddwch yn sicr o ddod o hyd i un sy'n addas i chi.
 
Actif mini logo brand colour yellow

NEWYDD Beth am roi dechrau da i'ch plentyn!

Mae ein rhaglenni pasbort newydd yn ffordd wych o gael plant i ddysgu sgiliau sylfaenol yn ogystal â sgiliau ar gyfer camp benodol, er mwyn eu helpu i ddatblygu ymhellach ac i chwarae chwaraeon o'u dewis nhw.
 

Yn y Gymuned

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.