Yn y Gymuned

TIM POBL IFANC EGNÏOL 

Tim Pobl Ifanc Egnïol

Archwilio a Dysgu

Mae'r swyddogion Archwilio a Dysgu yn cefnogi staff yr ysgol trwy ddarparu adnoddau 'Chwarae i Ddysgu' iddynt sy'n anelu at helpu i wella sgiliau corfforol plant megis neidio, glanio, taflu a dal. Mae'r adnoddau 'Chwarae i Ddysgu' yn cynnwys llyfrau stori, sgiliau a chardiau chwarae - pob un wedi'i anelu at gael plant yn fwy egnïol mewn ffordd hwyliog a chyffrous. Mae'r rhain yn adnodd gwych i athrawon, gwirfoddolwyr, disgyblion, rhieni a staff yr ysgol a gellir eu defnyddio yn ystod amser gwersi, amser cinio neu cyn ac ar ôl ysgol.

Mae'r pecynnau 'Chwarae i Ddysgu' hefyd ar gael i deuluoedd a gellir eu codi yn un o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

Y Cam Cyfranogi

Mae pob ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin yn elwa o swyddog cyfranogi sy'n cynorthwyo i amserlennu gweithgareddau hwyl, hamdden, cynhwysol ac anffurfiol cyn, yn ystod ac ar ôl ysgol gyda phwyslais arbennig ar ddenu pobl ifanc na fyddai fel arfer yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

Mae'r swyddogion cyfranogi hefyd yn cefnogi ac yn hyfforddi bron i 400 o Lysgenhadon Ifanc (YA) sy'n fodelau rôl mewn chwaraeon ac sy'n ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon yn eu hysgolion cynradd / uwchradd a cholegau.

Mae'r arweinwyr YA yn ogystal ag arweinwyr chwaraeon a mentoriaid yn helpu i gyflawni'r sesiynau uchod.

Datblygu Clybiau

Mae'r tîm hefyd yn gweithio'n agos gyda chymunedau, clybiau chwaraeon a grwpiau lleol eraill wrth ddarparu arweiniad a chefnogaeth ar ddatblygiad clwb, cyfleoedd ariannu a llawer mwy.