Yn y Gymuned

Rainbow Dash

Rainbow Dash

Mae Tîm Pobl Ifanc Egniol Sir Gaerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Thŷ Hafan i lansio'r Rainbow Dash cyntaf erioed i ysgolion. Bydd y gwaith codi arian yn helpu Ty Hafan i barhau i ddarparu cysur, gofal a chymorth i blant sy'n byw bywyd byr a'u teuluoedd yng Nghymru. Mae'r Rainbow Dash yn lwybr 3K lliwgar, lle gallwch gerdded, loncian neu redeg eich ffordd trwy ffrwydrad o liw wrth i wirfoddolwyr daflu cymysgedd o baent powdr.

 Mae Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth a Chanolfan Elfed yn ddigon ffodus i gael y digwyddiad ar garreg eu drws ac maent wedi croesawu'r achos, gan ei wneud yn ddigwyddiad ysgol gyfan, tra bydd ysgolion ychydig ymhellach i ffwrdd, Ysgol Dyffryn Taf ac Ysgol Gyfun Emlyn, yn dewis disgyblion i teithio i Gaerfyrddin i gymryd rhan.

Cynhelir y ddigwyddiad ar ddydd Mercher 26 Mehefin ar gaeau Maridunam yn Nhre Ioan, Caerfyrddin, gyda Chymdeithas Chwaraeon Tre Ioan yn cytuno'n garedig â'r defnydd o'r caeau.

Rydym yn gobeithio y bydd y profiad unigryw hwn nid yn unig yn codi arian i Dy Hafan ond hefyd yn annog disgyblion i fod yn fwy egnïol a'u hysbrydoli i ymuno â grwpiau rhedeg ysgol a chymuned