Yn y Gymuned

NEWYDD! CAMPAU CHWARAEON

NEWYDD! Campau Chwaraeon

Gwersylloedd chwaraeon llawn dop yn canolbwyntio ar hwyl, mwynhad, datblygu sgiliau, gwybodaeth dactegol a thechnegol o'r gêm. Yn addas ar gyfer pob gallu.

 

Hanner tymor mis hydref

Dydd Llun 28 Hydref
Ysgol Bro Dinefwr

PEL-RWYD

Bore: Blynyddoedd ysgol 3-5
Prynhawn: Blynyddoedd ysgol 6-9

 

Dydd Mawrth 29 Hydref
Cyfleusterau Chwaraeon Tregib

HOCI

Bore: Blynyddoedd ysgol 5 -6
Prynhawn: Blynyddoedd ysgol 7-11

 

Dydd Mercher 30 Hydref
Ysgol Maes y Gwendraeth

PEL RWYD

Bore: Blynyddoedd ysgol 3-5
Prynhawn: Blynyddoedd ysgol 6-9

 

Dydd Iau 31 Hydref
Ysgol Maes y Gwendraeth

PEL DROED

Bore: Blynyddoedd ysgol 1-3
Prynhawn: Blynyddoedd ysgol 4-6

 

Dydd Gwener 1 Tachwedd
Ysgol Maes y Gwendraeth

RYGBI

Bore: Blynyddoedd ysgol 1-4
Prynhawn: Blynyddoedd ysgol 7-11

 

Sesiynau Bore
Cofrestru: 8.30am - 9am
Campau Chwaraeon: 9am - 12.30pm

Sesiynau Prynhawn
Cofrestru: 12.30pm - 1pm
Campau Chwaraeon: 1pm - 4.30pm

Pris

£14.80 y sesiwn

Sut i archebu?

I archebu lle i'ch plentyn yn un o'n gwersylloedd chwaraeon y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cofrestru trwy glicio yma a llenwi rhai manylion. Yna bydd aelod o staff mewn cysylltiad i gymryd taliad cyn y diwrnod, bydd hyn yn sicrhau lle i'ch plentyn.

Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Dyffryn Aman ar 01269 594517 neu e-bostiwch AYPEast@carmarthenshire.gov.uk