Yn y Gymuned

LLYSGENHADON IFANC

Llysgenhadon Ifanc

Mae gan Sir Gaerfyrddin dros 350 o Lysgenhadon Ifanc rhwng 8 a 21 oed, sy'n rhan o raglen genedlaethol sy'n anelu at rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn arweinwyr trwy chwaraeon, er mwyn helpu i annog y rhai sydd yn anweithgar i chwarae mwy o chwaraeon.

Mae Tîm Pobl Ifanc Egnïol Sir Gaerfyrddin yn recriwtio, hyfforddi, ac yn defnyddio'r unigolion rhagorol sy'n gwirfoddoli eu hamser i arwain chwaraeon yn eu hysgol, coleg a chymuned leol.

Llwybr Llysgenhadon Ifanc;

Llysgenhadon Ifanc Efydd

Oedran ysgol gynradd (blynyddoedd 5 a 6). Pencampwyr Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol yn eu hysgol gynradd. Maent yn gweithio'n agos gyda'r athrawon i drefnu digwyddiadau chwaraeon ar gyfer yr ysgol, arwain a threfnu gweithgareddau maes chwarae a hefyd yn cefnogi arweinwyr hŷn i gyflwyno sesiynau yn yr ysgol a'r gymuned.

Llysgenhadon Ifanc Efydd Plws

Oedran ysgol uwchradd (blynyddoedd 7, 8 a 9). Yn anelu at fod yn llysgenhadon arian fydd rhai o’r disgyblion wedi bod yn Llysgenhadon Efydd o'r blaen yn eu hysgol gynradd. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys hyrwyddo ac annog cyfranogiad 5x60 a gweithio'n agos / cysgodi llysgenhadon arian ac aur wrth helpu i arwain rhannau o sesiynau chwaraeon yn yr ysgol.

Llysgenhadon Ifanc Arian

Oedran ysgol uwchradd (14+, blynyddoedd 10 ac 11). Maent yn hyrwyddwyr addysg gorfforol a chwaraeon ysgol yn eu hysgol uwchradd ac yn helpu i arwain a threfnu cyfleoedd chwaraeon y tu allan i'r cwricwlwm yn yr ysgol. Maent hefyd yn hyfforddi ac yn cefnogi llysgenhadon Efydd yn ystod eu cyfnod o newid o'r Ysgol Gynradd i'r Uwchradd.

Llysgenhadon Ifanc Aur

Oedran ysgol uwchradd (blwyddyn 10 +) a fyddai wedi symud ymlaen o lysgenhadon arian trwy ddangos eu hunain wrth ymrwymo mewn gwirfoddoli yn eu hysgol a'u tu allan yn eu cymuned leol. Mae dyletswyddau ychwanegol yn cynnwys Llysgenhadon Ifanc arian ac efydd lleol, yn mynychu digwyddiadau hyfforddi rhanbarthol.

Llysgenhadon Platinwm Ifanc

Oedran ysgol uwchradd (blwyddyn 11+). Mae bod yn llysgennad platinwm yw lefel uchaf o fewn y rhaglen YA ac mae'n cydnabod y rhai sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i'r rhaglen. Fel Llysgennad Ifanc profiadol mae eu dyletswyddau'n cynnwys hyfforddi a mentora llysgenhadon aur, arian ac efydd lleol. Maent hefyd yn cefnogi Chwaraeon Cymru fel y llais i bobl ifanc ar lefel genedlaethol.