Yn y Gymuned

GRANT GIST GYMUNEDOL

Grant Gist Gymunedol

Mae cyllid y Gist Gymunedol yn rhoi cyfle i fudiadau cymunedol gael hyd at £ 1500 i'w helpu i wella cyfranogiad a safonau yn eu clwb.

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos â chlybiau a sefydliadau i nodi meysydd posibl ar gyfer gwella ac i annog prosiectau sy'n;

  • Cynyddu lefelau cyfranogiad
  • Gwella safonau trwy uwch-sgiliau gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, swyddogion a rolau gweinyddol
  • Darparu cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel a hygyrch i bobl o bob oed.
  • Creu cyfleoedd newydd i blant ifanc