Yn y Gymuned

GRANT GIST GYMUNEDOL

Grant Gist Gymunedol

Mae cyllid y Gist Gymunedol yn rhoi cyfle i fudiadau cymunedol gael hyd at £ 1500 i'w helpu i wella cyfranogiad a safonau yn eu clwb.

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos â chlybiau a sefydliadau i nodi meysydd posibl ar gyfer gwella ac i annog prosiectau sy'n;

  • Cynyddu lefelau cyfranogiad
  • Gwella safonau trwy uwch-sgiliau gwirfoddolwyr, hyfforddwyr, swyddogion a rolau gweinyddol
  • Darparu cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel a hygyrch i bobl o bob oed.
  • Creu cyfleoedd newydd i blant ifanc

 

Dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais*

Dydd Mawrth 17 Medi 2019 (Bydd y Panel yn cyfarfod Dydd Mawrth 1 Hydref 2019)

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 (Bydd y Panel yn cyfarfod Dydd Mercher 27 Tachwedd 2019)

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020 (Bydd y Panel yn cyfarfod Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020)


*bydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y panel

 

I wneud cais

Mae angen cyflwyno ceisiadau ar-lein cyn y dyddiadau cau uchod. Rydym yn annog eich bod yn cysylltu â Hilary Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon am ragor o wybodaeth neu drafod eich clwb neu brosiect drwy ffonio 01267 224714 neu e-bostio HGJones@sirgar.gov.uk cyn dechrau'r broses ymgeisio.