Yn y Gymuned

DATBLYGU CLYBIAU

Datblygu Clybiau

Rydym yn helpu clybiau a grwpiau chwaraeon cymunedol lleol i ddatblygu eu clwb mewn gwahanol ffyrdd. Rydym yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad iddynt;

  • gan greu cynllun datblygu ar gyfer eu clwb,
  • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu
  • ffyrdd o recriwtio gwirfoddolwyr / hyfforddwyr,
  • mynediad i gyrsiau hyfforddi i wella sgiliau eu gwirfoddolwyr / hyfforddwyr,
  • cyfleoedd ariannu a mwy
  • Bod yn fwy gweladwy yn y gymuned a mwy

Bob mis mae'r tîm chwaraeon yn cyflenwi cyfarfodydd fforwm clwb, a gynhelir yn y gymuned leol lle gwahoddir clybiau i ddod draw a gofyn am gymorth ar unrhyw un o'r uchod.

Ydych chi'n glwb chwaraeon yn chwilio am gefnogaeth?

E-bostiwch ein tîm chwaraeon ar AYPWest@sirgar.gov.uk a fydd yn hapus i drafod ffyrdd y gallant helpu i ddatblygu'ch clwb chwaraeon.