Yn y Gymuned

CYNLLUN CERDYN AUR

Cynllun Cerdyn Aur

Pwy sy'n gymwys i gael Cerdyn Aur?

Rhaid i athletwyr;

  • fod yn cynrychioli Cymru a / neu Brydain Fawr yn eu chwaraeon dewisol ar hyn o bryd
  • yn byw yn Sir Gaerfyrddin, NEU
  • yn mynychu ysgol yn Sir Gaerfyrddin, NEU
  • bod yn aelod o Glwb Chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin, ac nid yw darparu cymorth ariannol ar gael gan Sir breswyl yr ymgeisydd.

Rhaid cynnwys llythyr dethol gan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol gyda ceisiadau. Rhaid I’r llythyr hwn;

  • ddweud yn amlwg fod yr athletwr wedi'i ddewis i gynrychioli Cymru / Prydain Fawr o fewn y 6 mis diwethaf.
  • Fod y llythr ar bapur pennawd y Corff Llywodraethol swyddogol (negeseuon e-bost a llythyrau sydd ddim ar babur pennawd ni fyddwn yn derbyn)
  • Llyth wedi’i arwyddo gan y Swyddog NGB perthnasol.

Beth ydych chi'n ei gael trwy fod yn ddeilydd Cerdyn Aur?

Byddwch yn medru cael mynediad AM DDIM i UN o'n Canolfannau Hamdden Actif ac i’r cyfleusterau o fewn y ganolfan Hamdden honno.

Byddwch hefyd yn gallu cael mynediad pellach at ddau gyfleuster e.e. trac rhedeg, pwll nofio, llys sboncen sydd yn berthnasol i'ch anghenion ymarfer.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais isod neu ebostiwch ni ar actifsirgar@sirgar.gov.uk

Wrth lenwi'r ffurflen gais, bydd angen i chi gynnwys dau ffotograff pasbort a phrawf cymhwyster gan eich Corff Llywodraethol Chwaraeon Cenedlaethol. Unwaith y bydd y dystiolaeth hon wedi'i derbyn a'i wirio, bydd pecyn cerdyn a chroeso yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r cerdyn wedyn yn ddilys am flwyddyn ar ôl dod i ben bydd angen i chi ailgyflwyno cais newydd.