Yn y Gymuned

Actif yn y parc 

Actif yn y Parc

Bydd tîm Chwaraeon Actif yn cynnal cyfres o weithgareddau chwaraeon awyr agored AM DDIM, cyfeillgar i deuluoedd mewn gwahanol barciau ledled Sir Gaerfyrddin.

Bydd y sesiynau'n cael eu cyflwyno o 1pm - 3pm

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch Actifsirgar@sirgar.gov.uk 

DIGWYDDIADAU PASG

Mesydd Chwarae Canolfan Hamdden SanCler

Pryd: 16 Ebrill a 23 Ebrill

Amser: 1pm - 3pm

******

Parc Pwll

Pryd: 17 Ebrill a 24 Ebrill

Amser: 1pm - 3pm

******

Parc Rhydaman

Pryd: 18 Ebrill a 25 Ebrill

Amser: 1pm - 3pm

 

I archebu lle

Mae'r sesiynau yn RHAD AC AM DDIM ond rydym yn gofyn i chi lenwi'r ffurflen isod fel bod gennym fanylion y rhai sy'n mynychu'r sesiynau