Yn y Gymuned

GRANT GIST GYMUNEDOL

Grant Gist Gymunedol
 

Cynllun Cerdyn Aur

Mae ein cynllun Cerdyn Aur yn darparu cefnogaeth i berfformwyr chwaraeon blaenllaw'r Sir trwy fynediad AM DDIM i’n ganolfannau Hamdden Actif, canolfannau chwaraeon a phyllau nofio.

Tim Pobl Ifanc Egnïol

Mae Tîm Chwaraeon Actif yn gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau trwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i bobl ifanc, fel rhan o'u rhaglen allgyrsiol.

Datblygu Clybiau

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Gaerfyrddin.