Yn y Gymuned

Newydd!
Gweithdai 'Sgiliau ar gyfer chwaraeon'

Mae ein gweithdai Sgiliau ar gyfer chwaraeon wedi'u hanelu at grwpiau cymunedol sy'n edrych i sefydlu a chynnal sesiynau gweithgaredd corfforol ar gyfer plant ifanc.
 

Llysgenhadon Ifanc

Mae Llysgenhadon Ifanc yn fenter ar draws y DU lle mae pobl ifanc yn rhoi grym i'w cyfoedion i ddod yn fwy gweithredol

Datblygu Clybiau

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Gaerfyrddin.

Tim Pobl Ifanc Egnïol

Mae Tîm Chwaraeon Actif yn gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau trwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i bobl ifanc, fel rhan o'u rhaglen allgyrsiol.

Cynllun Cerdyn Aur

Mae ein cynllun Cerdyn Aur yn darparu cefnogaeth i berfformwyr chwaraeon blaenllaw'r Sir trwy fynediad AM DDIM i’n ganolfannau Hamdden Actif, canolfannau chwaraeon a phyllau nofio.

Grant Gist Gymunedol

Grant Gist Gymunedol