Yn y Gymuned

GRANT GIST GYMUNEDOL

Grant Gist Gymunedol
 

Llysgenhadon Ifanc

Mae Llysgenhadon Ifanc yn fenter ar draws y DU lle mae pobl ifanc yn rhoi grym i'w cyfoedion i ddod yn fwy gweithredol

Datblygu Clybiau

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Gaerfyrddin.

Actif yn y Parc

Bob wythnos yn ystod gwyliau'r ysgol bydd tîm Chwaraeon Actif allan ym Marciau lleol yn cyflwyno gweithgareddau chwaraeon AM DDIM o 1pm - 3pm

Tim Pobl Ifanc Egnïol

Mae Tîm Chwaraeon Actif yn gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau trwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i bobl ifanc, fel rhan o'u rhaglen allgyrsiol.

Gwobrau Chwaraeon Actif

Mae'r Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu maes.

Cynllun Cerdyn Aur

Mae ein cynllun Cerdyn Aur yn darparu cefnogaeth i berfformwyr chwaraeon blaenllaw'r Sir trwy fynediad AM DDIM i’n ganolfannau Hamdden Actif, canolfannau chwaraeon a phyllau nofio.

Grant Gist Gymunedol

Grant Gist Gymunedol