Yn y Gymuned

GWOBRAU CHWARAEON ACTIF SIR GAERFYRDDIN 2018

Mae'r Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu maes.
 

Datblygu Clybiau

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Gaerfyrddin.

Tim Pobl Ifanc Egnïol

Mae Tîm Chwaraeon Actif yn gweithio gydag ysgolion cynradd, uwchradd a cholegau trwy ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i bobl ifanc, fel rhan o'u rhaglen allgyrsiol.

Gwobrau Chwaraeon Actif

Mae'r Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu maes.

Cynllun Cerdyn Aur

Mae ein cynllun Cerdyn Aur yn darparu cefnogaeth i berfformwyr chwaraeon blaenllaw'r Sir trwy fynediad AM DDIM i’n ganolfannau Hamdden Actif, canolfannau chwaraeon a phyllau nofio.

Grant Gist Gymunedol

Grant Gist Gymunedol