Rhaglen Dysgu Nofio Actif

Darganfyddwch fwy am ein Rhaglen Dysgu Nofio yn Actif. Mae gwersi ar gael trwy gydol yr wythnos yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanymddyfri a Llanelli

SWIGOD

Mae Swigod yn rhaglen nofio newydd sbon a fydd yn helpu i gyflwyno eich baban neu’ch plentyn i’r dŵr. Nod y sesiynau yw darparu amgylchedd diogel, hwyliog a phleserus a fydd yn helpu eich plentyn bach i fwynhau’r dŵr drwy gydol ei oes.

Darganfyddwch fwy am Swigod islaw.

Swigod

Ar gyfer babi neu blentyn hŷn sydd ag oedolyn gyda nhw, cyflwyniad i'w profiadau cyntaf mewn dŵr. Dysgwch y gafaelion sylfaenol a magu hyder yn y dŵr wrth ddysgu sut i helpu eich plentyn i ddatblygu cymwyseddau dŵr o oedran cynnar.

Mae pedair lefel o ddilyniant sy'n anelu at ddatblygu hyder oedolyn a phlentyn. Dysgu sut i drin plentyn yn yr amgylchedd dyfrol a dysgu sgiliau sylfaenol trwy weithgareddau hwyl a chwarae.

Mae'r sesiynau hyn yn darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer adeiladu a symud ymlaen i wersi dysgu nofio. Mae grŵp swigod ar gyfer cyflwyno babanod o 3 mis oed i'r dŵr.

Dosbarthiadau yn para 30 munud. Gwersi nofio dwyieithog ar gael ar gais.

Sesiynau

CANOLFAN HAMDDEN  LLANELLI

Swigod (0-18 mis), bob dydd Llun 1:00yp - 1:30yp
Swigod (19-36 mis), bob dydd Llun 1:40yp - 2:10yp
£17.90 y mis

CANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

Swigod (0-24 mis), bob dydd Mawrth 1:00yp - 1:30yp
Swigod (25-36 mis), bob dydd Mawrth 1:30yp - 2:00yp
£17.90 y mis

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

Swigod (0-12 mis), bob dydd Mercher 1:30yp - 2:00yp
Swigod (13-24 mis), bob dydd Mercher 2:00yp - 2:30yp
Swigod (25-36 mis), bob dydd Mercher 2:00yp - 2:30yp
£17.90 y mis

SBLASH

Sblash yw'r cam dysgu nofio i blant rhwng 3 oed a 6 oed, mae 6 cham yn y rhaglen SPLASH gyda phob un yn adeiladu ar y blaenorol.

Darganfyddwch fwy am Sblash islaw.

Sblash

Y cam nesaf o'r rhaglen dysgu nofio ar ol Swigod ydy Sblash 1 - 6.

Yn y gwersi hyn bydd plant yn dysgu dod yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr ac yn anelu at ddarparu cyfleoedd ar gyfer cyflwyniad cynnar i'r sgiliau a'r technegau dyfrol craidd sy'n gysylltiedig â nofio effeithiol. Bydd plant yn dysgu arnofio, boddi a theithio trwy'r dŵr gan ddefnyddio gweithgareddau chwarae a hwyl mewn gwers strwythuredig.

SBLASH 1:

Yn cyflwyno eich plentyn i amgylchedd y pwll nofio. Ein nod yw annog nofwyr i ddatblygu eu hyder yn y dŵr. Dysgu sgiliau sylfaenol o ran arnofio ac anadlu yn y dŵr. Dechrau dysgu technegau sylfaenol o symud drwy ddŵr gyda chymhorthion.

SBLASH 2:

Byddwn yn dechrau annog nofwyr i symud drwy ddŵr ar eu blaenau a'u cefnau gyda chymhorthion a datblygu technegau sylfaenol o symud drwy ddŵr drwy gyfrwng gemau a chwarae. Rydym yn parhau i ddysgu sgiliau sylfaenol o ran anadlu yn y dŵr yn ogystal ag arnofio, ac yn parhau i feithrin hyder drwy gydol eu siwrne nofio gynnar.

SBLASH 3:

Bydd nofwyr yn dod yn fwy annibynnol gan ddefnyddio cymhorthion. Bydd nofwyr yn fwy hyderus ac yn dechrau symud drwy ddŵr ar eu blaenau a'u cefnau. Bydd nofwyr yn parhau i ddatblygu sgiliau arnofio yn ogystal â dysgu sut i wthio a gleidio drwy ddŵr.

SBLASH 4:

Bydd nofwyr yn dysgu symudiadau sylfaenol cic dolffin a chic broga. Bydd nofwyr hefyd yn hyderus mewn cawodydd o ddŵr dros eu pennau ac yn dechrau datblygu'r hyder i roi eu hwynebau yn y dŵr. Bydd llai o gymhorthion nofio yn Sblash 4.

SBLASH 5:

Bydd nofwyr yn dysgu sut i neidio i'r pwll yn ddiogel. Bydd nofwyr yn dibynnu llai ar gymhorthion nofio ac yn hyderus i nofio ar eu blaenau a'u cefnau. Bydd nofwyr yn hyderus i roi eu hwynebau yn y dŵr. Bydd llai o gymhorthion nofio.

SBLASH 6:

Bydd nofwyr yn hyderus i nofio pellteroedd byr ar eu blaenau a'u cefnau gan ddefnyddio'r pedwar dull nofio gyda chymhorthion. Bydd gan nofwyr ddealltwriaeth dda o anadlu yn y dŵr a byddant yn barod i ddatblygu eu sgiliau yn ein rhaglen TON.

gost

Mae ein rhaglenni TON yn costio £25.20 y mis (fesul plentyn) drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Ar gael drwy gydol y flwyddyn

Cynhelir ein Rhaglen Sblash am 48 wythnos y flwyddyn, 6 diwrnod yr wythnos a gall plant ymuno ar unrhyw adeg.

TON

Mae ein rhaglen Dysgu Nofio TON yn parhau â'r daith drwy’r campau dŵr ac yn datblygu'r sgiliau a thechnegau sylfaenol a gyflwynwyd yn ystod y rhaglen SBLASH.

Darganfyddwch fwy am Ton islaw.

Ton

Tra bod eich plentyn yn y rhaglen , bydd yn cael cyfleoedd pellach i symud ymlaen at ddatblygu sgiliau dŵr eraill ar adegau gwahanol (os yw'n dymuno) gan gynnwys - Achubwr Bywyd Oedran Iau, Clybiau Nofio Lleol a Chlybiau Polo Dŵr.

Erbyn i'ch plentyn gyflawni TON 8, bydd yn gallu nofio'n annibynnol. 

Mae rhaglen TON yn addas ar gyfer plant 3 oed ac yn hŷn.

Gwersi dyddiol ac amserau hyblyg. Dosbarthiadau yn para o leiaf 30 munud.

Gwersi nofio dwyieithog ar gael ar gais.

TON 1:

Datblygu hyder yn y dŵr. Dysgu sgiliau sylfaenol o ran arnofio a sgwlio a datblygu technegau anadlu.

TON 2:

Gallu neidio i'r pwll. Gwella technegau sgwlio, arnofio ac anadlu. Nofio pellteroedd byr yn y pedwar dull nofio

TON 3: 

Casglu gwrthrych o lawr y pwll, gwella sgiliau sgwlio ac arnofio, dysgu sut i nofio yn yr unfan a nofio pellteroedd byr yn y pedwar dull nofio.

TON 4:

Dysgu'r dull HELP, datblygu technegau arnofio a nofio yn yr unfan, datblygu technegau yn y pedwar dull, a dysgu technegau cic dolffin o dan y dŵr.

TON 5:

Dysgu neidiau o wahanol siapau, sut i drosbennu ymlaen a llawsefyll yn y dŵr, nofio pellteroedd hirach yn y pedwar dull nofio, gan gynnwys 25 metr yn eich hoff ddull.

TON 6:

Dysgu sut i drosbennu'n ôl. Dechrau dysgu sut i blymio.
Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio mewn dillad.

TON 7:

Dysgu sut i blymio, nofio pellteroedd hirach yn y pedwar dull a nofio dulliau cymysg. 
Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid.

TON 8:

Nofio 25 metr ar y frest ac mewn dull pili-pala. Nofio 50 metr ar y cefn ac ar y blaen. Parhau i wella technegau arnofio, sgwlio a deif arwyneb.

gost

Mae ein rhaglenni TON yn costio £25.20 y mis (fesul plentyn) drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Ar gael drwy gydol y flwyddyn

Cynhelir ein Rhaglen TON am 48 wythnos y flwyddyn, 6 diwrnod yr wythnos a gall plant ymuno ar unrhyw adeg.

RHAGLEN DYSGU NOFIO: DYDDIAU AC AMSERAU

Cliciwch pob canolfan unigol isod i ddarganfod pa ddyddiau a pha amseroedd mae'r rhaglen dysgu nofio yn digwydd.

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun:

4yp – 6.30yp

Dydd Mawrth:

4yp – 6.30yp

Dydd Mercher:

4yp – 6yp

Dydd Iau:

4yp – 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 12yp

 

Sesiynau swigod:

Dydd Mercher 11.45yb – 12.45yp

Gwersi Nofio Oedolion:

Dydd Gwener 7.30yh

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun:

4yp - 7yh

Dydd Mawrth:

4yp - 7yh

Dydd Mercher:

4yp - 7yh

Dydd Iau:

4yp – 7yh

 

Sesiynau swigod:

Dydd Mawrth 12.30yp – 2.00yp

Gwersi Nofio Oedolion:

Dydd Mawrth 2.30yp – 3.30yp

Gwersi Nofio Oedolion:

Dydd Iau 8yh – 9yh

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Llun:

4yp – 6yp

Dydd Mawrth:

4yp - 6yp

Dydd Mercher:

4yp - 6yp

Dydd Iau:

4yp - 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6.30yp

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun:

4yp - 6:40ph

Dydd Mawrth:

4yp - 6:40yh

Dydd Mercher:

4yp - 6:40yh

Dydd Iau:

4yp – 6.40yh

Dydd Sadwrn:

9yb – 11yb

 

Sesiynau swigod:

Dydd Llun 1yp – 2.15yp

Gwersi Nofio Oedolion:

Dydd Llun 2.20yp – 3.50yp

MWY O WYBODAETH / ARCHEBU

Mae'r rhaglen Dysgu Nofio i blant ac oedolion yn digwydd ym Mhwll Nofio Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanymddyfri a Llanelli. I ddarganfod mwy neu i archebu gwersi nofio, cysylltwch â'ch cydlynydd nofio trwy glicio ar y ganolfan sydd orau gennych isod.

Oes gennych chi blentyn / plant sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen Dysgu Nofio fel cwsmer newydd? E-bostiwch ein cydlynwyr nofio i fynegi eich diddordeb a nodi lefelau gallu eich plentyn - a ydyn nhw wedi cael gwersi o'r blaen ac os felly pa lefel wnaethon nhw ei chyflawni?

Bydd y cydgysylltwyr yn monitro niferoedd ac yn cyfathrebu mewn darpar gwsmeriaid newydd.

Gwybodaeth i rhieni 

Hoffem eich sicrhau ein bod wedi dilyn y canllawiau a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd gan Nofio Cymru, y Corff Llywodraethol Cenedlaethol ar gyfer nofio yng Nghymru fel ein bod yn sicr o'ch croesawu yn ôl i amgylchedd diogel i'r holl ddefnyddwyr a staff.

Mae ein tîm o athrawon nofio yn barod i ailafael yn eu dyletswyddau ac wedi derbyn hyfforddiant i sicrhau amgylchedd a phrofiad diogel Covid-19 i chi a'ch plentyn. Yn amlwg, fe welwch rai newidiadau a fydd yn cynnwys cyflwyno mesurau pellhau cymdeithasol diogel, dosbarthiadau llai, amseriad gwersi a gweithdrefnau ystafell newid newydd.

  • Rhaid i bob plentyn sy'n mynychu gwersi nofio fod gydag uchafswm o un oedolyn yn unig, dim brodyr a chwiorydd os gwelwch yn dda. Ni fydd unrhyw ardal wylio ar gael i wylio gwersi, anogir rhieni i aros am eu plentyn yn eu ceir yn y maes parcio. Bydd rhieni yn aros ar y safle rhag ofn y bydd angen yn ystod y wers, ac os felly cysylltir â nhw dros y ffôn.
  • Dylai plant gyrraedd ‘yn barod’ gyda’u gwisg nofio eisoes ymlaen, o dan eu dillad - bydd ystafelloedd newid ar gael ar ôl y wers nofio, yn unig. Efallai y byddai'n syniad i'ch plentyn wisgo dillad sy'n hawdd iddynt ddod allan ohonynt. Sicrhewch hefyd fod eich plentyn yn defnyddio'r toiled cyn gadael cartref i leihau'r angen yn ystod y wers. Ni fydd cawodydd ar gael. Darperir blychau glanweithiol ar gyfer dillad eich plentyn a gellir gadael y rhain ar ochr y pwll a'u casglu unwaith y bydd y wers wedi gorffen a'i chludo i ardal yr ystafell newid. Dychwelwch y rhain at staff y ganolfan er mwyn glanweithio ar gyfer y grŵp nesaf.
  • Bydd ein cydgysylltwyr gwersi nofio yn cwrdd â chi yn y dderbynfa ac yn eich tywys chi a'ch plentyn trwy'r adeilad ac ymlaen wrth ochr y pwll, byddant yn edrych amdanoch chi wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan hamdden yn rhy gynnar oherwydd hoffwn leihau nifer y bobl yn yr adeilad ar unrhyw un adeg. Pan yn y ganolfan hamdden bydd gofyn i chi wisgo gorchudd / mwgwd wyneb a chynnal pellter dau fetr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd cyfeiriad teithio unffordd yn y ganolfan hamdden a dylech ddilyn yr arwyddion cyfeiriad neu ddilyn cyfarwyddiadau staff. Ni chaniateir rhieni ar ochr y pwll ar unrhyw adeg.
  • Bydd toiledau ar gael i'w defnyddio. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe gallai rhieni sicrhau bod eu plentyn wedi defnyddio'r ystafell ymolchi cyn gadael cartref. Ni fydd cawodydd ar gael i'w defnyddio ar unrhyw adeg.
  • Bydd ein hathrawon nofio a'n cynorthwywyr yn dysgu ac yn cynorthwyo o ochr y pwll, ni fydd unrhyw gynorthwywyr yn y dŵr ar unrhyw adeg. O ystyried ei bod yn debygol y bydd rhai misoedd ers i blant gymryd rhan ddiwethaf mewn unrhyw fath o wers nofio, disgwylir iddo weld rhywfaint o atchweliad mewn lefelau ffitrwydd a sgiliau technegol. Mae'n bosibl y gallai eich plentyn gael cymhorthion hynofedd sefydlog i sicrhau diogelwch cychwynnol yr holl gyfranogwyr a bydd y rhain yn cael eu dileu pan fydd yr athro o'r farn ei bod yn ddiogel gwneud hynny. Diogelwch a lles pob cyfranogwr fydd ein prif amcan bob amser.
  • Bydd yr holl offer sy'n ofynnol ar gyfer y wers yn cael eu glanweithio rhwng gwersi ac yn cael eu dyrannu i bob plentyn at eu defnydd unigryw yn ystod eu gwers.
  • Ar ôl gwisgo bydd eich plentyn yn dilyn y system unffordd trwy'r ganolfan i'r man gadael lle gallwch chi gwrdd â nhw.