Partion Penblwydd

AMSER I DDATHLU! Mae gennym amrywiaeth o bartion pen-blwydd i sicrhau bod gan eich plentyn lawer o hwyl wrth ddathlu eu diwrnod arbennig gyda ffrindiau. 

Dathlwch ben-blwydd eich plentyn mewn steil gydag un o'n pecynnau pen-blwydd hwyliog.

PARTION PWLL NOFIO

(Rhaid archebu lle i o leiaf 15 o blant)

Ar gael ym Mhwll Nofio Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli a Llanymddyfri.

Mae pob canolfan yn cynnig gwahanol opsiynau megis fflôt, ynys, sleidiau a byrddau deifio.

Cynhelir partïon pwll ar ddiwrnodau ac amserau ymroeddedig. Ewch i un on pyllau nofio agosaf am fanylion.

Children on an inflatable in the pool

PARTION YN Y NEUADD CHWARAEON

(Rhaid archebu lle i o leiaf 12 o blant)

Mwynhewch un o'n partïon chwaraeon yn y neuadd chwaraeon dan arweiniad un o’n hyfforddwyr profiadol.

Mae'r chwaraeon yn cynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, beicio, hoci neu racedi. Dewiswch un gamp ar gyfer y parti cyfan neu rannwch y neuadd i gael cymysgedd o gampau.

Children playing hockey in a sports hall

CANOLFAN CHWARAE

 • (Rhaid archebu lle i o leiaf 12 o blant)

  Dim ond yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Mae'r ganolfan chwarae'n cynnwys rig antur tair haen lle gall plant archwilio nodweddion hwyliog gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer mwy!

  Wrth archebu parti yn y ganolfan chwarae ni fydd gennych ddefnydd unigryw.

play area and seating area

BETH MAE'R PARTION YN CYNNWYS?

 • 1 awr o weithgaredd o'ch dewis
 • Trefnydd penodol ar gyfer eich parti ac ar y diwrnod
 • Dewis o fwyd parti*
 • Hufan Ia*
 • Sgwash diderfyn*
 • Ardal benodol ar gyfer bwyd*

* ddim ar gael yng nghanolfannau hamdden Dyffryn Aman, Llanymddyfri, Sancler a Castell Newydd Emlyn

PRISIAU

CANOLFANNAU HAMDDEN CAERFYRDDIN A LLANELLI

£10.80 y plentyn (cynnwys 1 awr o weithgaredd a 30 munud ar gyfer bwyd).

Bwyd wedi'i gynnwys.

Os yw partïon yn fwy na isafswm nifer y plant, bydd y plentyn sy’n cael ei ben-blwydd yn cael lle AM DDIM!

Mae angen talu yn llawn ar adeg archebu

CANOLFANNAU HAMDDEN DYFFRYN AMAN, LLANYMDDYFRI, SANCLER A CASTELL NEWYDD EMLYN

£6.80 y plentyn (yn cynnwys 1 awr o weithgaredd) Nid yw'n cynnwys bwyd

Os yw partïon yn fwy na isafswm nifer y plant, bydd y plentyn sy’n cael ei ben-blwydd yn cael lle AM DDIM!

Mae angen talu yn llawn ar adeg archebu

DEWISIADAU YCHWANEGOL

Gallwch ychwanegu hanner awr  - £1.80 y plentyn
(dim ond ar gael ar gyfer partïon yn y Neuadd Chwaraeon neu y Canolfan Chwarae, dim yn cynnwys partïon yn y pwll)

I ARCHEBU PARTI

Cwblhewch y ffurflen ymholiad isod a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth ac argaeledd.Please enter a landline or mobile number

(Please include as much information as possible in your message to help us deal with your enquiry as efficiently as possible about your booking request)