Nofio Artistig

Mae Nofio Artistig aelwir hefyd yn nofio cydamserol, yn gamp fedrus sy'n gofyn am lefel sylweddol o ddygnwch, cryfder a hyblygrwydd.

Mae Nofio Artistig yn weithgaredd a ddarparwn a gallwch gymryd rhan ochr yn ochr â gwersi nofio.

Ar gyfer y rheiny sy'n mwynhau dawns gyfoes, bale a gymnasteg, mae nofio artistig yn ffordd berffaith o drosglwyddo'r sgiliau hynny i'r pwll. Mae'n ffordd wych o gadw'n heini ac yn cynnig nifer o fuddion megis;

  • hyblygrwydd 
  • gwella gallu aerobig.
  • cynyddu stamina
  • cynyddu cryfder cyhyrol
  • gwella iechyd a llesiant

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu.  Mae nofio artistig yn rhan o'n llwybr nofio ac rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi yn y ganolfan canlynol;

Canolfan Hamdden Llanelli

Pob Nos Lun 6pm - 7pm

Pob Nos Fercher 8pm - 9pm

Diddordeb?

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am nofio artistig a sut y gallwch gymryd rhan cysylltwch â Canolfan Hamdden Llanelli.