Nofio am Ddim

Cynlluniwyd y rhaglen nofio am ddim i gynyddu cyfranogiad mewn nofio yng Nghymru ac arwain at fanteision iechyd ac economaidd dilynol. Mae'r fenter yn darparu nofio am ddim i blant 16 oed neu iau ac dros 60.

Nod y Fenter Nofio am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a thros 60 oed i ddysgu nofio a nofio'n fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a gaiff ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol 

Ar gyfer pwy y mae'r rhaglen hon?

Mae'r sesiynau hyn yn addas ar gyfer pob person ifanc 16 oed ac iau. 

Beth yw hyd y sesiwn? 

Awr y penwythnos.

Ble a phryd?

Sesiynau dan 16

Canolfan Hamdden Llanelli: Dydd Sul 3:30yh

Canolfan Hamdden Caerfyrddin:  Dydd Sul 9:15yb

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman: Dydd Sul 12:30yp a 1:00yp

Canolfan Hamdden Llanymddyfri:  Dydd Sul 11.00yb

Sesiynau 60+

Canolfan Hamdden Llanelli:

Dydd Llun- 11:30yb and 11:45yb

Dydd Mawrth - 2:30yp and 2:45yp

Dydd Mercher 2:30yp and 2:45yp

Dydd Iau- 11:30yb and 11:45yb

Canolfan Hamdden Caerfyrddin:

Dydd Sul - 8:00yb

Dydd Llun- 9:00yp

Dydd Mawrth - 8:15yb

Dydd Iau - 2:30yp

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman:

Dydd Mawrth - 1:00yp

Dydd Mercher - 2:30pm

Dydd Iau - 1:00yp

Dydd Gwener - 2:30yp

Canolfan Hamdden Llanymddyfri: 

Dydd Mercher - 10:00yb

Dydd Iau - 10:00yb

Faint mae'n ei chostio?

Am ddim i bawb 16 oed ac iau 

Sut y gallaf archebu lle? 

Drwy'r ap Actif; ar-lein ac wyneb yn wyneb