GWEITHGAREDDAU IAU / RHAGLEN BASBORT YN YSTOD Y TYMOR

Mae ein rhaglenni chwaraeon yn ymwneud â chyflwyno plant i weithgareddau corfforol, dysgu'r sgiliau corfforol sylfaenol iddynt, mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Gwnewch ddatblygiad eich plentyn yn hwyl

Mae'r rhaglen Pasbort Actif, a gyflwynir gan hyfforddwyr a chymhelliant a chymwysterau uchel, yn arwain eich plentyn drwy'r holl sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arno i fod yn gymwys mewn camp benodol. Wrth i'r plentyn feistroli'r sgiliau sy'n ofynnol, rydym yn cofnodi'r cyflawniadau hyn yn eu pasbort eu hunain; lle gallant dderbyn stampiau, sticeri a thystysgrifau wrth iddynt fynd. Sy’n golygu y gallwch olrhain cynnydd eich plentyn o wythnos i wythnos.

Dechreuwch nhw'n ifanc

Yr ifancaf y mae plant yn dechrau bod yn actif, gorau i gyd. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud y pethau hwyl yn dda ac yn hyderus, fel rhedeg, dal, taflu a chydbwyso. Dyma beth yw llythrennedd corfforol!

Cyn y gall plant gymryd rhan mewn gwahanol chwaraeon mae angen iddynt ddysgu'r pethau sylfaenol yn yr un modd ag y byddai plentyn yn dysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu. Mae ein sesiynau Sgiliau ar gyfer Chwaraeon yn sesiynau llawn hwyl sydd wedi'u creu'n benodol gan ddefnyddio sgiliau sylfaenol nifer o wahanol chwaraeon. Maent yn cynnwys amrywiaeth o gemau chwaraeon penodol, gan gynnwys patrymau symud cyffredin i ddatblygu ystwyther, cydbwysedd a chydsymudiad eich plentyn. Dyma'r sesiynau perffaith i baratoi eich plentyn ar gyfer symud ymlaen a dewis un o'n rhaglenni chwaraeon penodol. Mae ein rhaglen Sgiliau ar gyfer chwaraeon yn addas i blant mor ifanc â 3 blwydd oed, lle rydym yn helpu plant i ddysgu'r hanfodion megis rhedeg, hercian, taflu, neidio a dal. Yn ogystal, byddant yn gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl wrth fod yn egniol er mwyn iddynt ddal ati. Unwaith y gallant wneud yr holl sgiliau hyn yn dda a gyda hyder maent yn barod i symud ymlaen a dewis un o'n rhaglenni chwaraeon penodol a dysgu hyd yn oed mwy o sgiliau!

Rhaglenni chwaraeon penodol

Rydym am roi cyflwyniad cadarnhaol i blant, ba bynnag chwaraeon maent yn ei ddewis, oherwydd ein nod yn y pen draw yw eu bod nhw'n cadw'n iach ac yn egnïol trwy gydol ei oes. Rydym yn cynnig rhaglen hwyliog a strwythuredig ar gyfer y chwaraeon canlynol;

  • Pêl-rwyd
  • Hoci
  • Beicio
  • Athletau
  • Hoci
  • Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

Pris

£16.80 y mis, fesul rhaglen chwaraeon (yn cynnwys 1 sesiwn yr wythnos)             

Sesiynau ‘Talu a Chwarae’

Yn ogystal â’n rhaglenni Sgiliau ar gyfer Chwaraeon a Chwaraeon penodol rydym hefyd yn cyflwyno gweithgareddau chwaraeon eraill ar sail ‘Talu a Chwarae wrth fynd’. Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys;

  • Amser Stori Actif a Sesiynau Chwarae Meddal
  • Ffitrwydd Mini
  • Sesiwn offer gwynt (neuadd chwaraeon)
  • Dosbarth ffitrwydd iau – Synrgy

Pris rhain yw £4.20 y sesiwn.

Gweler yr amserlenni am fanylion. Mae'r amserlen iau yn amrywio fesul canolfan.

Amserlenni

Cliciwch ar eich canolfan agosaf i weld yr amserlen gweithgareddau iau;