Nofio Am Ddim

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc (16 oed ac iau) a thros 60 oed i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

SESIYNAU NOFIO AM DDIM I'R RHAI SYDD DROS 60 A 16 OED AC IAU:

Ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin; Canolfan Hamdden Llanelli; Canolfan Hamdden Dyffryn Aman a Canolfan Hamdden Llanymddyfri fel a ganlyn:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Sesiynau 60+

Dydd Sul:  8.15yb

Dydd Llun:  1.15yp

Dydd Iau:  1.15yp

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Llun:  2.45yp

Dydd Iau:  2.45yp

Dydd Sadwrn: 9.45yb

Canolfan Hamdden Llanelli

Sesiynau 60+

Dydd Llun:  9.30yb; 9.45yb

Dydd Mawrth:  2.30yp; 2.45yp

Dydd Mercher: 2.30yp; 2.45yp

Dydd Iau:  9.30yb; 9.45yb

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Mawrth: 9.45yb

Dydd Gwener:  9.45yb

 

Dydd Sul: 4.00yp; 4.15yp

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Sesiynau 60+

Dydd Gwener:  2.15yb

Dydd Mawrth:  9.45yb

Dydd Mercher: 2.15yp

Dydd Iau:  12.45yp

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sul: 12.45yp

 

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Sesiynau 60+

Dydd Gwener:  12.00yp

 

Sesiynau 16 oed ac iau

Dydd Sul: 11.30yb

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob sesiwn.

I gofrestru ar gyfer aelodaeth nofio am ddim 60+ cliciwch yma

I gofrestru ar gyfer aelodaeth nofio am ddim i 60+ bydd angen i chi gysylltu â'n Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ar actif@sirgar.gov.uk. Neu, mae gennym hyrwyddiad o'r enw Actif 60+ sy'n rhoi 8 wythnos o fynediad am ddim i chi i'r gampfa, nofio, dosbarthiadau ffitrwydd, Actif Unrhyw Le (dosbarthiadau ffrydio byw ac ar alw) a sesiynau yn y gymuned (e.e. pêl-droed cerdded, padlfyrddio a mwy). Ar ôl cwblhau eich 8 wythnos am ddim byddwn wedyn yn rhoi 50% o ostyngiad i chi oddi ar rhestr o aelodaethau fel y gallwch barhau i fwynhau ein cyfleusterau am bris gostyngedig.

Gallwch gofrestru ar gyfer yr aelodaeth hon trwy;

  • Cliciwch YMUNO
  • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych)
  • Dewiswch Cychwyn / Ailgychwyn Aelodaeth
  • Dewiswch Actif 60+ Cam 1, a chliciwch nesaf
  • Cwblhewch eich manylion
  • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym ni. Nawr byddwch chi'n gallu archebu.

I weld yr holl opsiynau aelodaeth cliciwch yma