Ein Prysiau

Islaw ydy ein prisiau ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gweithgareddau Gwlyb, Gweithgareddau Ochr Sych a Llogi Offer mewn canolfannau hamdden.

Rhestr Prisiau Actif (Ebrill 2023 - Mawrth 2024)

(os ydych chi'n defnyddio ffôn, sgroliwch ar draws neu trowch eich ffôn i weld y rhestr prisiau)

Gweithgaredd

Taliadau Safonol
Iechyd a Ffitrwydd  
Sesiwn yn y Gampfa (17oed+) £6.90
Sesiwn Iau yn y Gampfa (11-16oed*) £4.50
Sesiwn Sefydlu yn y Gampfa £25.00
Dosbarth Ffitrwydd £6.90
Dosbarth Ffitrwydd Iau (11-16oed*) £4.50
Rhaglen Ffitrwydd (1 awr) £25.00
Ystafell Iechyd a Gampfa £10.20
Trac Athletau (1 awr) £6.90
   
Gweithgareddau Gwlyb  
Nofio i Oedolyn £5.50
Nofio i Blant (16 oed ac iau) £3.30
Nofio i'r Teulu (2 oedolyn & 2 plant) £14.30
Sesiwn FAST £6.90
Sesiwn FAST Iau £5.20
Acwafit £6.90
Sawna (55 munud) £8.30
Ystafell Iechyd a Nofio (18+) £9.00
Sesiwn 'Inflatable' (yn ystod gwyliau ysgol ar safleoedd dethol) £4.50
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Oedolyn £6.40
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Plentyn £4.20
   
Gweithgareddau Ochr Sych  
Amser Stori a Nofio £6.20
Sesiwn Gweithgareddau Iau (o dan 16) £4.50
Pasbort Iau (aelodaeth misol) £18.00
Sboncen (fesul cwrt, am 40 munud) (yn eithrio Canolfan Hamdden Dyffryn Aman) £7.90
Badminton / Tenis Byr neu Tenis £10.70
Tenis Bwrdd £7.90
   
Hurio Offer  
Hurio Racedi / Pel-droed £3.00
   
Gwersi Nofio  
Sesiwn Swigod (aelodaeth misol) £19.00
Gwersi Nofio Iau / Oedolion Cam 1-6 (Gwers 30 munud) £26.80
Gwersi Nofio Iau / Oedolion Cam 7-8 (Gwers 45 munud) £29.30
Cwrs Nofio Dwys Iau £6.70
Rhaglen Achubwr Bywyd 'Rookies' (Gwers 45 munud) £29.30
   
Ardal Chwarae Meddal - Canolfan Hamdden Caerfyrddin  
2 oed ac yn iau (am 55 munud) £2.50
3 oed ac yn hyn (am 55 munud) £4.40
Aelodaeth Canolfan Chwarae (2 oed ac yn iau) £10.00
Aelodaeth Canolfan Chwarae (3 oed ac yn hyn) £17.60
   
Partion Penblwydd  
Pris Penblwydd, y plentyn ** (gyda bwyd - dwym / oer, 90 munud) £11.90
Pris Penblwydd, y plentyn ** (gyda bwyd - dwym / oer, 120 munud) £14.10
Pris Penblwydd, y plentyn ** (heb bwyd, 90 munud) £7.40
Pris Penblwydd, y plentyn ** (heb bwyd, 120 munud) £9.60

 

*Rhaid i plant 11-13 oed fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr. Nid yw pob dosbarth ffitrwydd yn addas ar gyfer plant 11-13 oed.

 

Adegau prysuraf: Llun - Gwener, 4:00yh - 9:00yh

Adegau Tawelaf: Llun - Gwener, 6:00yb - 4:00yp a 9:00yh - 10:00yh (cynnwys penwythnosau)

Am ragor o wybodaeth, gofynnwch i'r dderbynfa neu cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol.