Ein Prisiau

Islaw ydy'r prisiau ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gweithgareddau Gwlyb, Gweithgareddau Dryside a Llogi Offer mewn canolfannau.

RHESTR PRISIAU (AR 1AF EBRILL 2022)

(os ydych chi'n defnyddio ffôn, sgroliwch ar draws neu trowch eich ffôn i weld y rhestr brisiau)

Gweithgaredd

Y TâL Arferol Aelodaeth Debyd Uniongyrchol
(ac eithrio dysgu nofio)
Standard Saver Super Saver (peak prices*) Super Saver
(off peak prices*)
Iechyd a Ffitrwydd          
Sesiwn yn y Gampfa £6.40 AM DDIM £5.58 £5.58 £3.72
Sesiwn Iau yn y Gampfa £4.20 AM DDIM £3.70 £3.70 N/A
Sesiwn Sefydlu yn y Gampfa  £25.00 AM DDIM £22.50 £22.50 £15.00
Rhaglen Ffitrwydd Personol (sesiwn 1 awr) £25.00 £12.00 £22.50 £22.50 £15.00
Dosbarthiadau Ffitrwydd  £6.40 AM DDIM £5.58 £5.58 £3.72
Sesiwn yn y Gampfa a ystafell iechyd £9.50 AM DDIM £8.37 £8.37 £5.60
           
Cyfleusterau Gwlyb (dim yn cynnwys Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn)        
Nofio i Oedolyn £5.10 AM DDIM £4.50 £4.50 £3.00
Nofio i Blant (16 oed ac iau) £3.10 AM DDIM £2.70 £2.70 £1.80
Nofio i'r Teulu (2 oedolyn a 2 plentyn) £13.30 AM DDIM £11.70 £11.70 N/A
Nofio i blant bach (dan 4 oed) FREE AM DDIM AM DDIM AM DDIM AM DDIM
Sesiwn 'grwp sblash' (oedolyn a babanod) £5.90 £5.90 N/A N/A N/A
Rhaglen Dysgu Nofio (pob mis) £25.20 N/A N/A N/A N/A
Sesiwn FAST £6.40 N/A N/A N/A N/A
Sesiwn FAST Iau £4.80 N/A N/A N/A N/A
Acwaffit £6.40 AM DDIM £5.58 £5.58 £3.72
Ystafell Iechyd a Nofio (18+) £8.40 AM DDIM £7.38 £7.38 £4.92
Ystafell Iechyd yn unig (18+) £7.80 AM DDIM £6.48 £6.48 £4.32
Sesiwn Offer Gwynt (yn ystod y gwyliau yn safleoedd dethol) £4.20 £4.20 £4.50 £4.50 £3.00
           
Cyfleusterau Sych          
Sboncen (fesul cwrt, am bob 40 mun)
(dim yn cynnwys Canolfan Hamdden Dyffryn Aman)
£7.40 £7.40 £6.48 £6.48 £4.32
Badminton / Tenis Byr neu Tenis £9.80 £9.80 £8.64 £8.64 £5.76
Tenis Bwrdd £7.40 £7.40 £6.48 £6.48 £4.32
Trac £6.40 £6.40 £5.40 £5.40 £3.00
Canolfan Chwarae (am bob plentyn, am 55 mun) £4.00 N/A N/A  N/A   
Partion penblwydd (am bob plentyn, bwyd wedi'i gynnwys) Caerfyrddin a Llanelli £10.80 N/A N/A N/A N/A
Partion Penblwydd (am bob plentyn, bwyd ddim wedi'i gynnwys) Dyffryn Aman, Castell Newydd Emlyn a Sancler £6.80 N/A N/A N/A N/A
           
Hurio Offer          
Hirio Racedi / Pêl-droed £3.30 £3.30 £3.30 AM DDIM AM DDIM
           

*Adegau prysuraf: Llun - Gwener, 4pm - 9pm
Adegau Tawelaf: Llun - Gwener, 6am - 4pm a 9pm - 10pm (cynnwys penwythnosau)