Ein Prisiau

Islaw ydy ein prisiau ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gweithgareddau Gwlyb, Gweithgareddau Ochr Sych, Llogi Offer, Gweithgareddau Iau a Partion Penblwydd mewn canolfannau hamdden.

Rhestr Prisiau Actif (Ebrill 2023 - Mawrth 2024)

(os ydych chi'n defnyddio ffôn, sgroliwch ar draws neu trowch eich ffôn i weld y rhestr prisiau)

Gweithgaredd

Taliadau Safonol Aelodaeth Debyd Uniongyrchol Tocyn Hamdden Sylfaenol Tocyn Hamdden Arbennig (oriau brig*) Tocyn Hamdden Arbennig (oriau allfrig*)

Iechyd a Ffitrwydd          
Sesiwn yn y Gampfa (17oed+) £6.90 CYNNWYS £6.30 £6.30 £4.20
Sesiwn Iau yn y Gampfa (11-16oed*) £4.50 CYNNWYS £4.10 £4.10 N/A
Sesiwn Sefydlu yn y Gampfa £25.00 CYNNWYS £22.50 £22.50 £15.00
Dosbarth Ffitrwydd £6.90 CYNNWYS £6.30 £6.30 £4.20
Dosbarth Ffitrwydd Iau (11-16oed*) £4.50 CYNNWYS £4.10 £4.10 £2.70
Rhaglen Ffitrwydd (1 awr) £25.00 £22.50 £22.50 £22.50 £15.00
Ystafell Iechyd a Gampfa £10.20 CYNNWYS £9.20 £9.20 £6.20
Trac Athletau (1 awr) £6.90 £6.30 £6.30 £6.30 £4.20
           
Gweithgareddau Gwlyb          
Nofio i Oedolyn £5.50 CYNNWYS £5.00 £5.00 £3.30
Nofio i Blant (16 oed ac iau) £3.30 CYNNWYS £3.00 £3.00 £2.00
Nofio i'r Teulu (2 oedolyn & 2 plant) £14.30 CYNNWYS £14.30 £14.30 £14.30
Sesiwn FAST £6.90 £6.90 £6.90 £6.90 £6.90
Sesiwn FAST Iau £5.20 £5.20 £5.20 £5.20 £5.20
Acwafit £6.90 CYNNWYS £6.30 £5.60 £4.20
Sawna (55 munud) £8.30 CYNNWYS £7.50 £7.50 £5.00
Ystafell Iechyd a Nofio (18+) £9.00 CYNNWYS £8.10 £8.10 £5.40
Sesiwn 'Inflatable' (yn ystod gwyliau ysgol ar safleoedd dethol) £4.50 £4.10 £4.10 £4.10 £2.70
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Oedolyn £6.40 £6.40 £6.40 £6.40 £6.40
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Plentyn £4.20 £4.20 £4.20 £4.20 £4.20
           
Gweithgareddau Ochr Sych          
Amser Stori a Nofio £6.20 £6.20 £6.20 £6.20 £6.20
Sesiwn Gweithgareddau Iau (o dan 16) £4.50 £4.50 £4.50 £4.50 £4.50
Pasbort Iau (aelodaeth misol) £18.00 £18.00 £18.00 £18.00 £18.00
Sboncen (fesul cwrt, am 40 munud) (yn eithrio Canolfan Hamdden Dyffryn Aman) £7.90 £7.20 £7.20 £7.20 £4.80
Badminton / Tenis Byr neu Tenis £10.70 £9.70 £9.70 £9.70 £6.50
Tenis Bwrdd £7.90 £7.20 £7.20 £7.20 £4.80
           
Hurio Offer          
Hurio Racedi / Pel-droed £3.00 £3.00 £3.00 £3.00 £3.00
           
Gwersi Nofio          
Sesiwn Swigod (aelodaeth misol) £19.00 £19.00 £19.00 £19.00 £19.00
Gwersi Nofio Iau / Oedolion Cam 1-6 (Gwers 30 munud) £26.80 £26.80 £26.80 £26.80 £26.80
Gwersi Nofio Iau / Oedolion Cam 7-8 (Gwers 45 munud) £29.30 £29.30 £29.30 £29.30 £29.30
Cwrs Nofio Dwys Iau £6.70 £6.70 £6.70 £6.70 £6.70
Rhaglen Achubwr Bywyd 'Rookies' (Gwers 45 munud) £29.30 £29.30 £29.30 £29.30 £29.30
           
Ardal Chwarae Meddal - Canolfan Hamdden Caerfyrddin          
2 oed ac yn iau (am 55 munud) £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50
3 oed ac yn hyn (am 55 munud) £4.40 £4.40 £4.40 £4.40 £4.40
Aelodaeth Canolfan Chwarae (2 oed ac yn iau) £10.00 £10.00 £10.00 £10.00 £10.00
Aelodaeth Canolfan Chwarae (3 oed ac yn hyn) £17.60 £17.60 £17.60 £17.60 £17.60
           
Partion Penblwydd          
Pris Penblwydd, y plentyn ** (gyda bwyd - dwym / oer, 90 munud) £11.90 £11.90 £11.90 £11.90 £11.90
Pris Penblwydd, y plentyn ** (gyda bwyd - dwym / oer, 120 munud) £14.10 £14.10 £14.10 £14.10 £14.10
Pris Penblwydd, y plentyn ** (heb bwyd, 90 munud) £7.40 £7.40 £7.40 £7.40 £7.40
Pris Penblwydd, y plentyn ** (heb bwyd, 120 munud) £9.60 £9.60 £9.60 £9.60 £9.60

 

*Rhaid i plant 11-13 oed fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr. Nid yw pob dosbarth ffitrwydd yn addas ar gyfer plant 11-13 oed.

** Lleiafswm o 12 o blant ar gyfer partion sy’n cael ei gynnal ochr sych (e.e. partion yn y neuadd / Canolfan Chwarae) ac o leiaf 15 o blant ar gyfer partion yn y pwll.

 

Adegau prysuraf: Llun - Gwener, 4:00yh - 9:00yh

Adegau Tawelaf: Llun - Gwener, 6:00yb - 4:00yp a 9:00yh - 10:00yh (cynnwys penwythnosau)