Cyfleusterau Dan Do ac Awyr Agored

Mae ein Canolfannau Hamdden a'n canolfannau Chwaraeon yn cynnig ystod eang o gyfleoedd llogi neuadd, cwrt, cae a phwll nofio i unigolion, clybiau a grwpiau.

Darganfyddwch fwy am ba gyfleusterau sydd ar gael i'w llogi i unigolion, grwpiau a chlybiau isod.

Cyfleusterau awyr agored ar gael yn ein canolfannau hamdden:

- Trac Athletau,

- Cyrtiau Tenis,

- Astrotyrff

Cyfleusterau dan do ar gael yn ein canolfannau hamdden:

- Neuadd Chwaraeon,

- Cyrtiau Badminton,

- Cyrtiau Sboncen,

- Tenis Bwrdd.

Mae'r prisiau am weithgareddau a cyfleusterau yn amrywio yn ôl canolfan.

Cysylltwch â'ch canolfan agosaf i gael mwy o fanylion am y cyfleusterau ac i'w llogi.

 

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED 

 

TRAC ATHLETAU

Trac athletau wyth lôn ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

 

CYRTIAU TENIS

Pedwar cwrt tennis ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Sancler

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

 

CAEAU ASTROTYRFF

Archebion hanner cae neu cae llawn ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Llanelli

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

 

 

CYFLEUSTERAU DAN DO

 

NEUADD CHWARAEON

Ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Llanymddyfri, Castell Newydd Emlyn a Sancler

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

CYRTIAU BADMINTON

Pedwar cwrt badminton ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Llanymddyfri, Castell Newydd Emlyn a Sancler

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau. Ni ddarperir unrhyw offer, dewch â'ch offer eich hun

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

 

CYRTIAU SBONCEN

Pedwar cwrt badminton ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Castell Newydd Emlyn a Sancler

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau. Ni ddarperir unrhyw offer, dewch â'ch offer eich hun

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE

 

TENIS BWRDD

Ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli

Gellir archebu ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

ARCHEBWCH AR-LEIN NEU TRWY LAWRLWYTHO'R AP (GOOGLE PLAY / APP STORE