Cyfleusterau Dan Do ac Awyr Agored

Mae ein Canolfannau Hamdden a'n canolfannau Chwaraeon yn cynnig ystod eang o gyfleoedd llogi neuadd, cwrt, cae a phwll nofio i unigolion, clybiau a grwpiau.

Cyfleusterau Awyr Agored

Trac Athletau

Trac athletau wyth lôn ar gael yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, sesiynau 1 awr

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > Canolfan Hamdden Caerfyrddin > Archebu lle (Google Play / App Store)

Trac Caerfyrddin

Cyrtiau Tenis

Pedwar cwrt tennis ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Sanclêr

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)

Cyrtiau Tenis

Cae Astrotyrff

Archebu hanner cae neu cae lawn ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Llanelli

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)

Cae Astrotyrff

Cyfleusterau Dan Do

Neuadd Chwaraeon

Ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Llanymddyfri, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)

Neuadd Chwaraeon

Cyrtiau Badminton

Pedwar cwrt badminton ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Llanymddyfri, Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau. Ni ddarperir offer, dewch â'ch offer eich hun.

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)

Cyrtiau Sboncen

Ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli, Llanymddyfri, Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau. Ni ddarperir offer, dewch â'ch offer eich hun.

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)

Cyrtiau Sboncen

Tenis Bwrdd

Ar gael yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli

Gellir archebu lle ar gyfer unigolion, grwpiau a chlybiau

Archebwch ar-lein neu lawrlwythwch yr ap > eich canolfan dewisiol > Archebu lle (Google Play / App Store)