Clwb Polo Dwr Caerfyrddin - Sesiynau blasu am ddim ym mis Medi

Mae polo dŵr yn chwaraeon dŵr cyflym, sydd yn helpu i fagu hyder yn y dŵr, yn gwella ffitrwydd ac yn dysgu sgiliau newydd.

Mae Clwb Polo Dŵr Caerfyrddin yn cynnal sesiynau blasu am ddim ym mis Medi yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin, Tre Ioan. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal ar nos Sul yn y pwll nofio.

Mae’r sesiynau blasu yn agored i blant 8 oed a hŷn a hoffai roi cynnig ar polo dŵr ac o bosibl ymuno â’r clwb.

Manylion y Sesiwn (Cliciwch isod i ddarganfod mwy)

Pryd cynhelir y sesiynau (Diwrnod/Amser)?

Dydd Sul Medi 4ydd

Dydd Sul Medi 11eg

Dydd Sul Medi 18fed

Dydd Sul Medi 25ain

Amserau'r sesiynau ar hyn o bryd yw 5yp-6yp. Mynychwyr i fynychu o 4.45yp ar gyfer trafodaeth cyn newid.

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau blasu am ddim yn addas i?

Mae’r sesiynau wedi’u hanelu at blant, 8 oed a hŷn. Bydd angen i blant allu nofio 100 metr yn barhaus (4 hyd) wrth gropian blaen.

Sut allwn ni archebu lle ar gyfer y sesiynau blasu am ddim?

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu lle, e-bostiwch: carmarthenwaterpolo@gmail.com

clc
clc2