Gweithgareddau Hanner Tymor mis Chwefror

Mae Clwb Gwyliau Actif a gwersi nofio dwys yn dychwelyd yn ystod gwyliau ysgol hanner tymor Chwefror (20fed - 24ain) yng nghanolfannau hamdden Caerfyrddin, Llanelli, Dyffryn Aman a Llanymddyfri.

Clwb Gwyliau Actif

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll, celf a chrefft a gemau tîm.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd saff a diogel i bob plentyn gyda staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt, a fydd yn sicrhau bod eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!!

Mae Clwb Actif yn opsiwn gofal plant hyblyg gwych, y gellir ei archebu fel hanner diwrnod, diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro.

Bydd Clwb Actif yn rhedeg bob dydd (ar gau ar wyliau banc) yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman a Llanymddyfri gydag opsiynau oriau estynedig i helpu rhieni sy’n gweithio i ollwng yn gynnar a chasglu’n hwyr.

Mae yna opsiwn hanner diwrnod i'r rhai sydd ond eisiau bore neu brynhawn o hwyl.

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp neu 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

Lleoliadau, Dyddiadau a Pris

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

08:30 – 17:30 (diwrnod llawn) 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

£26.80 (diwrnod llawn) £13.20 (hanner diwrnod)

Oed 5-12

Sut i archebu ar-lein neu trwy'r ap

**Bydd angen i chi fewngofnodi fel aelod iau i archebu**

I archebu'ch lle ar-lein cliciwch yma (gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi) neu trwy lawrlwytho ein app ar y app store neu google play  (chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure') a dewis y ganolfan o'ch dewis.

Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i greu cyfrif ar gael isod.

Dim cyfrif iau gyda ni eto?

Canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru cyfrif iau

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

  1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
  2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
  3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
  4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
  5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Gwersi nofio dwys

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Bydd gwersi nofio dwys ar gael yng TBC rhwng Dydd Llun 20fed Chwefror a Dydd Gwener 24ain Chwefror. I archebu, anfonwch e-bost at y cydlynwyr acwa yn y canolfannau isod.

Lleoliadau, Dyddiadau a Pris

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

 

I archebu, e-bostiwch swimminglessonscarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

 

I archebu, e-bostiwch swimminglessonsllanelli@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

 

I archebu, e-bostiwch swimminglessonsammanford@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Llun 20fed Chwefror

Dydd Mawrth 21ain Chwefror

Dydd Mercher 22ain Chwefror

Dydd Iau 23ain Chwefror

Dydd Gwener 24ain Chwefror

 

I archebu, e-bostiwch swimminglessonsllandovery@carmarthenshire.gov.uk