Gweithgareddau Hanner Tymor Mai

Mae Clwb Gwyliau Actif a gwersi nofio dwys yn dychwelyd i blant yn ystod gwyliau ysgol y Pasg yng nghanolfannau hamdden Actif.

Sut i archebu: Newyddion gwych! Rydym wedi gwneud archebu Clwb Actif yn haws nag erioed. Gallwch nawr archebu Clwb Actif trwy'r ap, unrhyw bryd, unrhyw le gan ddefnyddio'ch cyfrif Actif arferol.

Mae hyn yn golygu y gallwch weld y lleoedd sydd ar gael, archebu, a thalu'n gyflym ac yn syml trwy'r ap heb creu cyfrif iau.

Clwb Gwyliau Actif (Oed 5 - 12)

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd saff a diogel i bob plentyn gyda staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt, a fydd yn sicrhau bod eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!!

Mae Clwb Actif yn opsiwn gofal plant hyblyg gwych, y gellir ei archebu fel hanner diwrnod, diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro.

Bydd Clwb Actif yn rhedeg bob dydd (ar gau ar wyliau banc) yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman a Llanymddyfri gydag opsiynau oriau estynedig i helpu rhieni sy’n gweithio i ollwng yn gynnar a chasglu’n hwyr.

Mae yna opsiwn hanner diwrnod i'r rhai sydd ond eisiau bore neu brynhawn o hwyl.

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp neu 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

Lleoliadau, Dyddiadau a Pris

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mehefin

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mehefin

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mehefin

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mehefin

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 or 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

clwb

Gwersi nofio dwys

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Bydd gwersi Nofio Dwys yn cael eu cynnig mewn canolfannau rhwng dydd Llun 3ydd Ebrill a dydd Iau 6ed Ebrill (Wythnos 1) a dydd Mawrth 11eg Ebrill - dydd Gwener 14eg Ebrill (Wythnos 2). I archebu lle neu i gael rhagor o fanylion, anfonwch e-bost at y cydlynwyr dŵr yn y canolfannau isod.

Lleoliadau, Dyddiadau a Pris

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mai

Amser: Sesiynau rhwng 09:15 – 11:15 ar y diwrnodau

Pob lefel

30 munud - £26.80

I archebu ar gyfer Caerfyrddin, ebostiwch swimminglessonscarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mai

09.30 - 10.00 - Sblash 1 & 2 and KS7+

10.00 - 10.30 - Sblash 3 & 4

10.30 - 11.00 - Sblash 4 & 5

30 munud - £26.80

10.30 - 11.15 - Techneg Dechrau, Troi a Strôc

I archebu ar gyfer Llanelli, ebostiwch swimminglessonscarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Mawrth 30ain Mai, Dydd Mercher 31ain Mai, Dydd Iau 1af Mehefin, Dydd Gwener 2ail Mai

09:00 - 09:30 - Sblash 1 & 2, Sblash 6 & Wave 3

09.30 - 10.00 - Sblash 3, Wave 1 & 4

10.00 - 10.30 - Splash 4, Wave 2 & 5

10.30 - 11.00 - Sblash 5, Dechreuwr 8+ & Wave 6 & 7

30 munud - £26.80

I archebu ar gyfer Dyffryn Aman, ebostiwch swimminglessonsammanford@carmarthenshire.gov.uk

nofio

Gweithgareddau Iau eraill

Sesiynau ychwanegol i blant iau yng nghanolfan chwarae / pwll nofio Canolfan Hamdden Caerfyrddin yn unig

Activities, Dates & Cost

Parti pel-droed

Dyddiad: Dydd Llun 29ain Mai

Amser: 12:00 - 13:00

Pris: £11.90

Yn cynnwys 60 munud o sesiwn pel-droed hwyl a bwyd twym

Sesiwn Chwarae Meddal Archarwr

Dyddiad: Dydd Mawrth 30ain Mai

Amser: 11:00 - 12:30

Cost: £4.50

Plant dan 3 yn yr ystafell amlbwrpas

Sesiwn Synhwyraidd

Dyddiad: Dydd Iau 1af Mehefin

Amser: 09:30 - 10:30 & 11:00 - 12:00

Pris: £4.50

Offer Gwynt Atlantis

Dyddiad: Dydd Sadwrn 27ain Mai a Dydd Sul 28ain Mai

Amser: Prynhawn Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Pris: £6.40 (oedolyn) £4.20 (plentyn)

Oed: 5+