Clwb Gwyliau Actif

Archebwch le ar gyfer Clwb Gwyliau Actif Y Sulgwyn yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin, Llanelli a Dyffryn Aman

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll, celf a chrefft a gemau tîm.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd saff a diogel i bob plentyn gyda staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt, a fydd yn sicrhau bod eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!!

Mae Clwb Actif yn opsiwn gofal plant hyblyg gwych, y gellir ei archebu fel hanner diwrnod, diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro.

Bydd Clwb Actif yn rhedeg bob dydd (ar gau ar wyliau banc) yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman gydag opsiynau oriau estynedig i helpu rhieni sy’n gweithio i ollwng yn gynnar a chasglu’n hwyr.

Mae yna opsiwn hanner diwrnod i'r rhai sydd ond eisiau bore neu brynhawn o hwyl.

8:30yb – 5:30yp (diwrnod llawn); 8:30yb - 12:30yp neu 1:30yp - 5:30yp (hanner diwrnod)

SUT I ARCHEBU AR-LEIN NEU TRWY'R AP

 

**Bydd angen i chi fewngofnodi fel aelod iau i archebu**

I archebu'ch lle ar-lein cliciwch yma (gan ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi) neu trwy lawrlwytho ein app ar y app store neu google play  (chwiliwch am 'Actif Sport and Leisure') a dewis y ganolfan o'ch dewis.

Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i greu cyfrif ar gael isod.

Dim cyfrif gyda ni eto?

I wneud archebion gyda ni, yn gyntaf bydd angen i chi greu cyfrif. Gallwch wneud hyn trwy glicio yma.

  1. Dewiswch eich canolfan hamdden Actif agosaf
  2. Nesaf, dewiswch Talu Wrth fynd
  3. Nesaf, nodwch fanylion eich plentyn (nodwch eich cyfeiriad e-bost eich hun)
  4. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn derbyn e-bost gennym gyda manylion eich cyfrif a fydd yn cynnwys eich ID aelod (cadwch hwn yn ddiogel)
  5. Ailadroddwch gamau 1-3 os oes angen i chi gofrestru plentyn arall.

Nawr bod gennych gyfrif bydd angen i chi nawr greu cyfrinair ar gyfer pob cyfrif. I wneud hyn bydd angen i chi,

Cam 1

Cliciwch yma i ofyn am gyfrinair. Yn gyntaf, nodwch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd i greu cyfrif eich plentyn. Os oes gennych lawer o bobl yn gysylltiedig â'r un cyfeiriad e-bost, bydd yn gofyn ichi nodi'r ID Aelod yr ydych am ei ailosod. Rhowch ID yr Aelod a chlicio ar gofyn am gyfrinair.

Cam 2:

Anfonir e-bost atoch gyda dolen i greu cyfrinair newydd. Efallai y bydd angen i chi wirio'ch ffolderau sothach / sbam. Anfonir yr e-bost o carmarthenshire@leisurecloud.net

Cam 3:

Dilynwch y ddolen i greu cyfrinair i'ch plentyn. Rhaid i'r cyfrinair fod yn 8 nod o hyd a rhaid iddo gynnwys o leiaf 1 priflythyren, 1 llythyren fach, 1 nod arbennig (e.e.% ^ & *) ac 1 rhif. Ar ôl eu creu, cadwch hyn yn ddiogel gan y bydd angen y manylion hyn arnoch i archebu lle. Os oes gennych chi fwy o blant, bydd angen i chi ailadrodd camau 1-4 ar eu cyfer hefyd. Cofiwch ddefnyddio cyfrinair gwahanol ar gyfer pob aelod.

Cam 4

Ar ôl i chi ailosod y cyfrineiriau rydych chi nawr yn barod i archebu.

Cliciwch yma i gyrchu ein system ARCHEBU AR-LEIN

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair (bydd angen i chi ailadrodd y broses hon ar gyfer pob plentyn). Gallwch hefyd archebu trwy ein ap (chwiliwch am Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau) ond cofiwch y bydd angen i chi fewngofnodi / allgofnodi ar gyfer pob plentyn i archebu.

Cadwch fanylion cyfrif eich plentyn yn ddiogel oherwydd byddwch chi'n gallu defnyddio'r rhain i wneud archebion ar gyfer rhaglen dysgu nofio, rhaglenni gwyliau a mwy.

Wedi creu cyfrif o'r blaen ond ddim yn gallu cofio manylion mewngofnodi eich plentyn?

A oes gan eich plentyn gyfrif gyda ni eisoes? (e.e. ydyn nhw ar ein rhaglen dysgu nofio, a ydyn nhw wedi cofrestru o'r blaen ar gyfer pasbort / rhaglen wyliau neu ar aelodaeth cartref)

Os yw'ch plentyn eisoes wedi'i gofrestru ar ein system ond wedi anghofio gwybodaeth cyfrif, cwblhewch y ffurflen ymholiad.