Gweithgareddau - Gwyliau Hydref

Mae Clwb Gwyliau Actif, Partion thema Calan Gaeaf, gwersi nofio dwys, nofio am ddim a mwy yn dychwelyd i blant yn ystod gwyliau ysgol mis Hydref yng nghanolfannau hamdden Actif.

Sut i archebu: Newyddion gwych! Rydym wedi gwneud archebu Clwb Actif yn haws nag erioed. Gallwch nawr archebu Clwb Actif trwy'r ap, unrhyw bryd, unrhyw le gan ddefnyddio'ch cyfrif Actif arferol.

Mae hyn yn golygu y gallwch weld y lleoedd sydd ar gael, archebu, a thalu'n gyflym ac yn syml trwy'r ap heb creu cyfrif iau.

Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Amser: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:15 – 11:15 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Caerfyrddin, ebostiwch swimminglessonscarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Nofio am ddim i blant

Dydd Sadwrn 28ain Hydref a Dydd Sadwrn 4ydd Tachwedd

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc 16 oed ac iau i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

Amser: 28ain Hydref: 08:00 - 09:00 / 4ydd Tachwedd: 16:00 - 17:00

Pris: Am ddim

Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Llanelli

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Amser: 08:30 – 17:30 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:30 - 17:30 (hanner diwrnod)

Pris: £28.00 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Amser: Sesiynau Ton rhwng 09:30 – 11:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Llanelli, ebostiwch swimminglessonsllanelli@carmarthenshire.gov.uk

Nofio am ddim i blant

Dydd Sul 29ain Hydref a Dydd Sul 5ed Tachwedd

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc 16 oed ac iau i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

Amser: 15:30 - 16:30

Pris: Am ddim

Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Amser: 08:30 – 17:00 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:00 - 17:00 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Thema Calan Gaeaf

Dydd Sadwrn 28ain Hydref (12:00 - 13:30)

Parti thema Calan Gaeaf 90 munud i gynnwys offer gwynt, bwyd poeth, Celf a chrefft Calan Gaeaf, gemau parti Calan Gaeaf,

Pris: £7.40 per child

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Amser: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:00 – 11:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Dyffryn Aman, ebostiwch swimminglessonsammanford@carmarthenshire.gov.uk

Offer Gwynt yn y Pwll

Dydd Mawrth 31ain Hydref (11:15 - 12:00)

Pris: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Nofio am ddim i blant

Dydd Sul 29ain Hydref a Dydd Sul 5ed Tachwedd

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc 16 oed ac iau i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

Amser: 12:45 - 13:45

Pris: Am ddim

Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Llanymddyfri

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref, Dydd Mercher 1af Tachwedd, Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Amser: 08:30 – 17:00 (diwrnod llawn), 08:30 - 12:30 neu 13:00 - 17:00 (hanner diwrnod)

Pris: £23.50 (diwrnod llawn) £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 5-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Parti Pwll Thema Calan Gaeaf

Dydd Iau 2ail Tachwedd (12:00 - 13:00)

Pris: £7.40 y plentyn

Oed: 3-10

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Gwersi Nofio Dwys

Dydd Llun 30ain Hydref - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Mae gwersi Nofio Dwys yn rhoi cyfle i blant nofio bob dydd gyda'r nod o gyflymu eu cynnydd nofio a magu hyder yn y dŵr.

Amser: Sesiynau Sblash a Ton rhwng 09:00 – 10:00 bob dydd

Pris: £33.50 am yr wythnos (30 munud y dydd)

I archebu ar gyfer Llanymddyfri, ebostiwch swimminglessonsllandovery@carmarthenshire.gov.uk

Offer Gwynt yn y Pwll

Dydd Iau 2ail Tachwedd (10:00 - 11:00)

Pris: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Nofio am ddim i blant

Dydd Sul 29ain Hydref a Dydd Sul 5ed Tachwedd

Nod y Fenter Nofio Am Ddim yw cael mwy o bobl ifanc 16 oed ac iau i ddysgu nofio a nofio yn fwy rheolaidd. Mae'n rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cael ei rheoli gan Chwaraeon Cymru a'i darparu gan y 22 Awdurdod Lleol.

Amser: 11:30 - 12:30

Pris: Am ddim

Castell Bownsio

Dydd Iau 2ail Tachwedd (10:00 - 11:00)

Cost: £4.50 y plentyn

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

Hanner Tymor yng Nghanolfan Hamdden Sancler

Clwb Gwyliau Actif

Dydd Llun 30ain Hydref, Dydd Mercher 1af Tachwedd, Dydd Gwener 3ydd Tachwedd

Rydym ni nôl yn rhedeg clwb Actif dros gwyliau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau’r chwaraeon a’r gêm maen nhw’n eu caru.

Mae'r clwb sy'n rhedeg pob gwyliau ysgol yn orlawn o weithgareddau hwyliog i blant 5-12 oed ac yn ffordd wych i’ch plentyn gadw’n heini, cael hwyl yn dysgu sgiliau newydd, a gwneud ffrindiau newydd.

Gall y diwrnod cynnwys amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, gweithgareddau yn y pwll a gemau tîm.

Amser: 08:30 – 12:00 (hanner diwrnod)

Pris: £14.10 (hanner diwrnod)

Oed: 8-12

Archebwch trwy ap Actif > dewiswch eich canolfan ddewisol > dewiswch weithgareddau iau > dewiswch y dyddiad

clwb
swim