Canolfan Chwarae

Mae gan ein Canolfan Chwarae Aml-lefel ardaloedd chwarae meddal pwrpasol ar gyfer plant 3 oed ac iau, gyda rhwydi a sleidiau ar gyfer plant dros 4 oed.

Dewch â'ch rhai bach i fwynhau ein Canolfan Chwarae Actif yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin nawr! 

Mae gennym hefyd gaffi pwrpasol lle gallwch gael coffi a bisgedi. Mae yna rywbeth at ddant pawb.

Sylwch mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael ym mhob sesiwn ac argymhellir eich bod yn archebu ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi. 

Ar gyfer pwy mae hwn? 

Addas i blant dan 148cm gydag ardal bwrpasol ar gyfer plant dan 3 oed.

Beth yw hyd y sesiwn? 

Mae pob sesiwn yn 1 awr 30 munud.

Ble a phryd?  

Efallai bod sesiwn ychwanegol ar gael, edrychwch ar yr ap i gael rhagor o wybodaeth.  

Faint?

£4.40 y plentyn

Sut y gallaf archebu lle?

Mae archebu pob plentyn yn hanfodol. Archebwch y ganolfan chwarae trwy ddewis sesiwn a chlicio archebu.

I ychwanegu mwy nag un plentyn, dewiswch 'Ychwanegu mwy o bobl'.

Drwy'r ap Actif; ar-lein ac yn bersonol. Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol a chofiwch fewngofnodi yn y dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd y ganolfan. 

Canolfan Chwarae