Beth yw Actif Unrhyw Le a Sut i Ymuno?

Gwasanaeth ffrydio byw Actif yw Actif Unrhyw Le, sy'n cynnig dosbarthiadau ffitrwydd amser real y gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffôn, eich llechen, neu eich gliniadur.

BETH YW ACTIF UNRHYW LE?

Gwasanaeth ffrydio byw Actif yw Actif Unrhyw Le, sy'n cynnig dosbarthiadau ffitrwydd amser real y gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffôn, eich llechen, neu eich gliniadur. 

A'r peth gorau? Ni fyddwch chi byth ar eich pen eich hun. Gallwch gweld a sgwrsio gyda'ch hyfforddwr, mae 'na opsiwn o wylio aelodau eraill yn gwneud yr un ymarfer corff ar ochr arall y sgrin neu ddim.  Mae fel bod mewn dosbarth ffitrwydd 'arferol', ond eich bod chi'n cymryd rhan gartref, yn yr ardd, yn y gwaith neu efallai hyd yn oed yn eich parc lleol.  

Bydd gennym lu o ddosbarthiadau ffitrwydd y gallwch chi gymryd rhan ynddynt. Yn eu plith y mae Cryfder a Chyflyru, Cardio a Dygnwch, dosbarthiadau Dawns, HIIT, Ioga ac Ymlacio a Beicio a rhagor! Mae rhywbeth at ddant pawb.

Bydd yr holl ddosbarthiadau hyn dan law ein Hyfforddwyr Actif cyfeillgar.

PAM Y DYLECH GOFRESTRU AM ACTIF UNRHYW LE?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn cyd-fynd â'ch trefn ddyddiol
 • Rhwydd i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Gallwch ei wneud yn unrhyw le, ac mae modd cyrchu'r platfform ar 3 ddyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddi â'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddiadau ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Cost-effeithiol gan nad oes angen ichi deithio i unrhyw le

FAINT MAE'N EI GOSTIO?

AELODAETH UNIGOL ACTIF UNRHYW LE - £10 Y MIS 

Mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad diderfyn ichi i blatfform Actif Unrhyw Le YN UNIG.

AELODAETH YCHWANEGOL ACTIF UNRHYW LE - £7.50 Y MIS

Gellir ychwanegu'r Aelodaeth Ychwanegol at unrhyw un o'n pecynnau aelodaeth craidd (Aelwyd, Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Dros 60 oed, Myfyriwr, Efydd, Efydd Corfforaethol, FAST neu FAST Ysgafn).

TALU FESUL SESIWN - BYDDWCH YN TALU £6 FESUL DOSBARTH AR BLATFFORM ACTIF UNRHYW LE

Mae'r rheiny sy'n dymuno cofrestru ar gyfer talu fesul sesiwn yn gallu gwneud hynny drwy gofrestru ar gyfer Aelodaeth Talu Fesul Sesiwn drwy YMUNO ar-lein. Ar ôl cofrestru gallwch gyrchu'r platfform gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif PIN. Gofynnir ichi nodi manylion eich cerdyn unwaith ar y platfform er mwyn talu £6 fesul dosbarth yn y dyfodol.

SUT I YMUNO?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno ag Actif Unrhyw le, edrychwch isod ar y camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd i ymuno.

EISIOES YN AELOD ACTIF?

Gan eich bod eisoes yn aelod Actif bydd angen i chi ychwanegu ategyn Actif Unrhyw Le ar eich aelodaeth bresennol, i wneud hyn bydd angen i chi wneud hynny;

Cliciwch YMUNO a mynd trwy'r camau canlynol;

 • Dewiswch Safle o'r gwymplen
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch Aelodaeth Actif Unrhyw Le o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID Aelod a PIN
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu.
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i blatfform Actif Unrhyw Le nawr

I gael mynediad i'r platfform bydd angen arnoch chi;

 • Eich cyfeiriad e-bost (rydych chi'n ei ddefnyddio ar eich aelodaeth)*
 • PIN Aelodaeth (bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich e-bost cadarnhau ar ôl ymuno)

Os na allwch gofio pa gyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i ddefnyddio sy'n gysylltiedig â'ch aelodaeth neu os ydych chi am ddiweddaru'ch cyfeiriad e-bost, gallwch chi wneud hyn eich hun. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw;

 • Cliciwch ARCHEBU 
 • Rhowch eich ID Aelodaeth a'ch PIN
 • Dewiswch Fy Nghyfrif (dde uchaf y sgrin)
 • Yna gallwch wirio i sicrhau bod gennym y cyfeiriad post, rhifau cyswllt a chyfeiriad e-bost cywir ar eich cyfer. Os na, gallwch chi ddiweddaru'r rhain eich hun.
 • Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli'r holl newyddion pwysig, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio Dewisiadau (3ydd botwm o dan y teitl 'Fy Nghyfrif' ar yr ochr chwith). Ticiwch yr holl ffyrdd rydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi. Gallwch chi ddiweddaru'r rhain mor aml ag y dymunwch.

DDIM YN AELOD ACTIF NEU AELODAETH WEDI'I RHEWI?

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer aelodaeth annibynnol Actif Unrhyw Le, i wneud hyn bydd angen i chi;

Cliciwch YMUNO a mynd trwy'r camau canlynol;

 • Dewiswch Safle o'r gwymplen
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch Aelodaeth Actif Unrhyw le o'r rhestr
 • Ychwanegwch eich manylion
 • Ychwanegwch a chadarnhewch eich manylion talu
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i blatfform Actif Unrhyw Le nawr.
  I gael mynediad i'r platfform Actif Unrhyw Le. Bydd ei angen arnoch chi;
 • Eich cyfeiriad e-bost (yr oeddech chi'n arfer ei gofrestru ar gyfer yr aelodaeth)
 • PIN Aelodaeth (bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich e-bost cadarnhau ar ôl ymuno)