Rhaglenni yn ystod y Tymor

Rhaglenni yn ystod y tymor

Mae ein rhaglenni chwaraeon yn ymwneud â chyflwyno plant i weithgareddau corfforol, dysgu'r sgiliau corfforol sylfaenol iddynt, mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Gwnewch ddatblygiad eich plentyn yn hwyl

Mae gennym 5 rhaglen chwaraeon y gall eich plentyn ddewis ohonynt. Nod pob un yw helpu'ch plentyn i ddatblygu'r sgiliau, yr hyder a'r cymhelliant cywir i fod yn egnïol... rhywbeth a fydd yn aros gyda nhw am oes.

Gyda hyfforddwyr cymwys iawn, mae'r rhaglenni'n tywys eich plentyn trwy'r holl sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn gymwys yn y gamp o'u dewis. Wrth i'r plentyn feistroli'r sgiliau rydym yn cofnodi'r cyflawniadau hyn yn eu pasbort eu hunain; lle gallant dderbyn stampiau, sticeri a thystysgrifau wrth iddynt fynd. Sy’n golygu y gallwch olrhain cynnydd eich plentyn o wythnos i wythnos.

 

Dechreuwch nhw'n ifanc

Cyn y gall plant gymryd rhan mewn gwahanol chwaraeon mae angen iddynt ddysgu'r pethau sylfaenol yn yr un modd ag y byddai plentyn yn dysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu. Mae ein rhaglen Sgiliau ar gyfer Chwaraeon yn addas ar gyfer plant mor ifanc â 2 oed ac yn y sesiynau hyn rydyn ni'n helpu plant i ddysgu'r pethau sylfaenol fel rhedeg, hopian, taflu, neidio a dal. Unwaith y gallant wneud yr holl sgiliau hyn yn dda a gyda hyder maent yn barod i symud ymlaen a dewis un o'n rhaglenni chwaraeon penodol a dysgu hyd yn oed mwy o sgiliau!

 

Rhaglenni chwaraeon penodol

Rydyn ni am roi cyflwyniad cadarnhaol i blant, ba bynnag chwaraeon maent yn ei ddewis, oherwydd ein nod yn y pen draw yw eu bod nhw'n cadw'n iach ac yn egnïol trwy gydol ei oes. Rydym yn cynnig rhaglen hwyliog a strwythuredig ar gyfer y chwaraeon canlynol;

Pêl-rwyd
Hoci
Beicio
Athletau

Dysgir sgiliau trwy ymarferion a gemau rhyngweithiol hwyliog sy'n golygu bod eich plentyn nid yn unig yn datblygu ei sgiliau corfforol ond ei sgiliau cymdeithasol hefyd.

 

Pris

£15.40 y mis, fesul rhaglen chwaraeon (yn cynnwys 1 sesiwn yr wythnos)

                         

Sesiynau ‘Talu a Chwarae’

Yn ogystal â’n rhaglenni Sgiliau ar gyfer Chwaraeon a Chwaraeon penodol rydym hefyd yn cyflwyno gweithgareddau chwaraeon eraill ar sail ‘Talu a Chwarae wrth fynd’. Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys;

Pêl-droed tots
Pêl-droed iau
Dosbarth ffitrwydd iau – Synrgy
Sboncen

Pris rhain yw £3.70 y sesiwn.

Gweler yr amserlenni am fanylion. Mae'r amserlen iau yn amrywio fesul canolfan.

 

Amserlenni

Cliciwch ar eich canolfan agosaf i weld yr amserlen gweithgareddau iau;