RHAGLEN WYLIAU'R YSGOL

Rhaglen wyliau'r ysgol

Gadewch i'r hwyl ddechrau yn ein Clwb Actif dros y Gwyliau!

Mae ein clwb a gynhelir yn ystod pob gwyliau ysgol yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant rhwng 8 a 12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

Cynhelir Clwb Actif bob dydd ( ar gau ar wyliau banc) o 8.30am - 5pm ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

Yng Nghanolfan Hamdden Sanclêr rydym hefyd yn cynnal gweithgareddau hanner diwrnod i blant 4-7 oed. I gael rhagor o fanylion edrychwch ar yr amserlen yma.

 

Gallwch archebu lle ar gyfer eich plentyn am diwrnod neu am wythnos.

Prisiau

Caerfyrddin a Llanelli - £21 y dydd (yn cynnwys brecwast, cinio a byrbrydau)

Dyffryn Aman, Sanclêr a Chastellnewydd Emlyn - £16.30 (ni fydd cinio yn cael ei ddarparu - angen dod â chinio pecyn)

Dewch â'r rhain

  • Dillad chwaraeon cyffyrddus (mae'n bosib y byddwch yn dwyno'ch dillad)
  • Cit nofio (cadarnhewch a yw nofio ar gael yn y cyfleuster o'ch dewis)
  • Cinio a Byrbrydau (caiff cinio a byrbrydau eu darparu yng Nghaerfyrddin a Llanelli, ond mae angen dod â chinio pecyn ar gyfer Dyffryn Aman, Sanclêr a Chastellnewydd Emlyn)