Rhaglen pasbort

Rhaglen Pasbort

Rhowch gychwyn actif i'ch plentyn gydag un o'n rhaglenni Pasbort NEWYDD.

Mae'r rhaglenni pasbort yn newydd sbon ac yn ffordd hwyliog i blant; 

  • Ddysgu sgiliau corfforol
  • Mwynhau chwaraeon
  • Meithrin hyder
  • Cadw'n iach ac yn egnïol
  • Cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd

 

 

RHAGOR O WYBODAETH AM Y RHAGLENNI

Cam 1: Pasbort Sgiliau ar gyfer Chwaraeon

Dyma'r cam cyntaf ac mae'n ymwneud â chyflwyno plant i ddysgu a meistroli sgiliau symud sylfaenol megis hercian, neidio, rhedeg, newid cyfeiriad, dal a thaflu pêl. Unwaith y gallant wneud y sgiliau hyn yn dda, maent yn barod i symud ymlaen at un o'n pasbortau Chwaraeon Penodol.

Os yw plant eisoes yn gallu gwneud y sgiliau sylfaenol hyn, gallant symud ymlaen at un o'n pasbort Chwaraeon Penodol ar unwaith.

 

 

Cam 2: Pasbort Chwaraeon Penodol

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y pasbortau Chwaraeon penodol canlynol;

Pêl-rwyd
Hoci
Beicio
Athletau

Bydd y plant yn dysgu ac yn gwella sgiliau chwaraeon penodol yn dibynnu ar y gamp y maen nhw wedi'i dewis.

Oedran: Mae ein paspobrtau'n addas ar gyfer plant 3 mlynedd ac yn hyn. 

 

 

YMUNO!

Ar ôl ymuno ag un o'n rhaglenni pasbort uchod, bydd pob plentyn yn cael ei basbort ei hun er mwyn cadw cofnod o'i gynnydd - a chael stampiau, sticeri a thystysgrifau ar hyd y ffordd.

Mae pob rhaglen pasbort yn £15 y mis ac yn cynnwys un sesiwn yr wythnos.

 

GWIRIO SGILIAU

Cyn dechrau un o'n rhaglenni pasbort, gofynnwn i'ch plentyn fynychu ein sesiwn gwirio sgiliau AM DDIM. Bydd ein hyfforddwyr a'n harweinwyr yn chwarae gemau a gweithgareddau hwyliog i weld pa sgiliau y maent eisoes yn gallu eu gwneud yn dda ac yn hyderus. Ar ôl hynny, byddwn yn cofrestru'ch plentyn ar gyfer un o'n Pasbortau er mwyn iddyn nhw ddechrau dysgu a chael hwyl ar unwaith

 

AMSERLENNI

Cliciwch ar eich canolfan agosaf i weld yr amserlen gweithgareddau iau;