RHAGLEN GWYLIAU'R YSGOL

Rhaglen gwyliau'r ysgol

Gadewch i'r hwyl ddechrau yn ein Clwb Actif dros y Gwyliau!

CLWB GWYLIAU ACTIF YN DYCHWELYD I LLANELLI, CAERFYRDDIN A DYFFRYN AMAN!

Bydd ein Clwb Gwyliau Actif yn dychwelyd yn ystod gwyliau ysgol mis Hydref.

Mae'r clwb a gynhelir yn ystod pob gwyliau yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant rhwng 5 a 12 oed (Llanelli a Caerfyrddin) a rhwng 8 a 12 oed (Dyffryn Aman). Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Mae clwb Actif (clwb aml-chwaraeon) yn opsiwn gofal plant gwych a hyblyg. Gellir archebu diwrnodau unigol, neu'r wythnos gyfan. Cynhelir Clwb Actif rhwng 25 Hydref a 29 Hydref yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin,a Dyffryn Aman.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd diogel i bob plentyn a staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt a fydd yn sicrhau y bydd eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!! Bydd eich plentyn yn datblygu ac yn dysgu'r sgiliau sylfaenol ar gyfer pob math o chwaraeon.

Yng Nghanolfan Hamdden Llanymddyfri byddwn yn cynnal y gweithgareddau plant canlynol:

Hwyl Castell Bownsio - 25ain a 27ain Hydref 10:00-11:00 (0-7 oed)

Inflatable yn y pwll - 26 Hydref 14:00-15:00 (8-14 oed)

 

PRIS

CANOLFANNAU HAMDDEN CAERFYRDDIN A LLANELLI

(yn cynnwys cinio a byrbrydau)

£115.20 am yr wythnos cyfan

£25.60 am ddiwrnod llawn

£10.80 am hanner diwrnod (AM neu PM) 

ARCHEBWCH NAWR 

 

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

(ddim yn cynnwys cinio a byrbrydau)

£95.20 am yr wythnos cyfan

£21.60 am ddiwrnod llawn

£10.80 am hanner diwrnod (AM neu PM) 

ARCHEBWCH NAWR 

 

CANOLFAN HAMDDEN LLANYMDDYFRI

£4.10 y sesiwn

ARCHEBWCH NAWR 

 

BETH SYDD ANGEN AR GYFER CLWB ACTIF

  • Dillad chwaraeon cyffyrddus
  • Cit nofio (cadarnhewch a yw nofio ar gael yn y cyfleuster o'ch dewis)
  • Cinio a Byrbrydau (caiff cinio a byrbrydau eu darparu yng Nghaerfyrddin a Llanelli, ond mae angen dod â chinio pecyn ar gyfer Dyffryn Aman, Sanclêr a Chastellnewydd Emlyn)
  • Potel ddŵr (i'w cadw i fynd)

 

SUT I ARCHEBU 

Archebwch lle drwy lawrlwytho'r ap

Am fwy o fanylion cysylltwch â'ch canolfan leol i gael mwy o fanylion.

Canolfan Hamdden Llanelli: 01554 774757

Canolfan Hamdden Caerfyrddin: 01267 224700

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman: 01269 594517

Canolfan Hamdden Llanymddyfri: 01267 224733