RHAGLEN GWYLIAU'R YSGOL

Rhaglen gwyliau'r ysgol

Gadewch i'r hwyl ddechrau yn ein Clwb Actif dros y Gwyliau!

CLWB GWYLIAU ACTIF DROS YR HAF

Bydd ein clwb Actif yn dychwelyd yn ystod gwyliau'r ysgol haf ac rydym yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau'r chwaraeon a'r gemau maen nhw'n eu caru.

Mae'r clwb a gynhelir yn ystod pob gwyliau haf yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant rhwng 8 a 12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Mae clwb Actif (clwb aml-chwaraeon) neu wersylloedd chwaraeon penodol yn opsiwn gofal plant gwych a hyblyg. Gellir archebu diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro. Cynhelir Clwb Actif rhwng 19 Gorffennaf a 27 Awst yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman a Llanymddyfri.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd diogel i bob plentyn a staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt a fydd yn sicrhau y bydd eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!! Bydd eich plentyn yn datblygu ac yn dysgu'r sgiliau sylfaenol ar gyfer pob math o chwaraeon.

Gallwch archebu lle ar gyfer eich plentyn am y diwrnod, wythnos neu ar gyfer y gwyliau haf cyfan. Dyma ble mae'r hwyl! Archebwch nawr!!!

 

PRIS

Caerfyrddin a Llanelli - £25.60 y dydd (yn cynnwys brecwast, cinio a byrbrydau

Dyffryn Aman a Llanymddyfri - £21.50 y dydd (ni fydd cinio yn cael ei ddarparu - angen dod â chinio pecyn)

 

BETH SYDD ANGEN

  • Dillad chwaraeon cyffyrddus
  • Cit nofio (cadarnhewch a yw nofio ar gael yn y cyfleuster o'ch dewis)
  • Cinio a Byrbrydau (caiff cinio a byrbrydau eu darparu yng Nghaerfyrddin a Llanelli, ond mae angen dod â chinio pecyn ar gyfer Dyffryn Aman, Sanclêr a Chastellnewydd Emlyn)
  • Potel ddŵr (i'w cadw i fynd)

CANOLFAN HAMDDEN LLANELLI

DYDD LLUN 19AIN GORFFENNAF - DYDD GWENER 27AIN AWST

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Dydd: Dydd Llun - Dydd Gwener

Amser: 8:30yb - 5:30yp

 

DYDD MERCHER (O 21AIN GORFFENNAF)

Gweithgareddau: Gwersyll Pel-rwyd

Oedran: 8-12 oed

Dydd: Pob Dydd Mercher

Amser: 8:30yb - 5:30yp

CANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

DYDD LLUN 19AIN GORFFENNAF - DYDD GWENER 27AIN AWST

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Dydd: Dydd Llun - Dydd Gwener

Amser: 8:30yb - 5:30yp

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

DYDD LLUN 19AIN GORFFENNAF - DYDD GWENER 27AIN AWST

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Dydd: Dydd Llun - Dydd Gwener

Amser: 9:00yb - 5:00yp

 

DYDD LLUN 19AIN GORFFENNAF - DYDD GWENER 27AIN AWST

Gweithgareddau: Castell Bownsio a Sesiynau Meddal

10:00yb – 10:55yb (0-3 oed)

11:30yb – 12:25yp (4-7 oed)

Pris: £4.10 y plentyn

CANOLFAN HAMDDEN LLANYMDDYFRI

9FED - 13EG AWST, 23AIN - 27AIN AWST, 31AIN AWST - 3YDD MEDI

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Dydd: Dydd Llun - Dydd Gwener ar y 3 wythnos uchod

Amser: 9:00yb - 5:00yp

SUT I ARCHEBU

Archebwch drwy ap Actif neu cysylltwch â'ch canolfan leol i gael mwy o fanylion ac i archebu ar gyfer Clwb Actif.

Canolfan Hamdden Llanelli: 01554 774757

Canolfan Hamdden Caerfyrddin: 01267 224700

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman: 01269 594517

Canolfan Hamdden Llanymddyfri: 01267 224733