PARTION PENBLWYDD 

PARTION PENBLWYDD

AMSER I DDATHLU! Mae gennym amrywiaeth o bartion pen-blwydd i sicrhau bod gan eich plentyn lawer o hwyl wrth ddathlu eu diwrnod arbennig gyda ffrindiau. 

Dathlwch ben-blwydd eich plentyn mewn steil gydag un o'n pecynnau pen-blwydd hwyliog.  

 

PARTION PWLL NOFIO (Rhaid archebu lle i o leiaf 15 o blant)

Ar gael yn Pwll Nofio Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli a Llanymddyfri. Mae pob canolfan yn cynnig gwahanol opsiynau megis fflôt, ynys, sleidiau a byrddau deifio. Cynhelir partïon pwll ar ddiwrnodau ac amserau ymroeddedig.  Ewch i un on pyllau nofio agosaf am fanylion.

 

PARTION YN Y NEUADD CHWARAEON (Rhaid archebu lle i o leiaf 12 o blant)

Mwynhewch un o'n partïon chwaraeon yn y neuadd chwaraeon dan arweiniad un o’n hyfforddwyr profiadol. Mae'r chwaraeon yn cynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, beicio, hoci neu racedi. Dewiswch un gamp ar gyfer y parti cyfan neu rannwch y neuadd i gael cymysgedd o gampau.

 

PARTION YN CYNNWYS

  • 1 awr o weithgaredd o'ch dewis
  • Trefnydd penodol ar gyfer eich parti ac ar y diwrnod
  • Dewis o fwyd parti 
  • Hufan Ia
  • Sgwash diderfyn
  • Ardal benodol ar gyfer bwyd

 

PRISIAU

£9.95 y plentyn (cynnwys 1 awr o weithgaredd a 30 munud ar gyfer bwyd).
Bwyd wedi'i gynnwys.


Os yw partïon yn fwy na isafswm nifer y plant, bydd y plentyn sy’n cael ei ben-blwydd yn cael lle AM DDIM!


Mae angen talu yn llawn ar adeg archebu

DEWISIADAU YCHWANEGOL

Gallwch ychwanegu hanner awr  - £1.80 y plentyn
(dim ond ar gael ar gyfer partïon yn y Neuadd Chwaraeon a’r Canolfan Chwarae, dim yn cynnwys part ïon yn y pwll)

I ARCHEBU

Cysylltwch ag un o'n canolfannau hamdden yn uniongyrchol