Canolfan Chwarae

Canolfan Chwarae

Mae'r ardal chwarae NEWYDD dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd yn cadw'r plant wedi’i diddanu am oriau! Mae plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer llawer mwy!

 

Hefyd, mae gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

Mae gan y ganolfan ardal eistedd sylweddol a chaffi, lle gall rhieni a gwarcheidwaid gwylio eu plant wrth iddynt fwynhau diod poeth neu oer o'r ardal weini - perffaith!

Prisiau (chwarae diderfyn am 2 awr)
O dan 12 mis - AM DDIM
1-2 oed - £2.10
3 oed a uwch - £3.70

Rhaid i rieni a gwarchedwyr aros yn y ganolfan chwarae trwy'r amser.

Oriau Agor Arferol

Dydd Llun: 10am - 6pm
Dydd Mawrth: 10am - 6pm
Dydd Mercher: 9.30am - 6pm
Dydd Iau: 9.30am - 6pm
Dydd Gwener:10am - 6pm
Dydd Sadwrn 9am - 4pm
Dydd Sul: 10am - 5pm

Cynllunio parti pen-blwydd? Dewch i ddathlu pen-blwydd eich plentyn gyda ni. Bydd y ganolfan chwarae ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd. Bydd prisiau'n dechrau o £9.95 y plentyn.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch actifsirgar@sirgar.gov.uk

Dilynwch  ni ar ein cyfryngau cymdeithasol