Canolfan Chwarae

Canolfan Chwarae

Mae'r ardal chwarae NEWYDD dair haen yn darparu amgylchedd chwarae diogel, ysgogol a fydd yn cadw'r plant wedi’i diddanu am oriau! Mae plant yn gallu dringo, cuddio a llithro wrth iddynt archwilio nodweddion hwylus gan gynnwys twneli, cerrig camu, pontydd rhaff, sleidiau a llawer llawer mwy!

 

Hefyd, mae gan yr ardal chwarae enfawr yma ardal benodol ar gyfer plant bach 0-3 oed.

Mae gan y ganolfan ardal eistedd sylweddol a chaffi, lle gall rhieni a gwarcheidwaid gwylio eu plant wrth iddynt fwynhau diod poeth neu oer o'r ardal weini - perffaith!

Prisiau (chwarae diderfyn am 2 awr)
O dan 12 mis - AM DDIM
1-2 oed - £2.10
3 oed a uwch - £3.70

Rhaid i rieni a gwarchedwyr aros yn y ganolfan chwarae trwy'r amser.

Oriau Agor Arferol
Llun - Gwener: 10am -7pm
Sadwrn: 10am - 5pm
Dydd Sul: 10am - 5pm

Cynllunio parti pen-blwydd? Dewch i ddathlu pen-blwydd eich plentyn gyda ni. Bydd y ganolfan chwarae ar gael ar gyfer partïon pen-blwydd. Bydd prisiau'n dechrau o £9.95 y plentyn.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch actifsirgar@sirgar.gov.uk

 

Digwyddiadau 

Helfa Drysor y Pasg

Ymunwch â ni am ychydig o hwyl arbennig dros yr hanner tymor.
Dewch o hyd i'r cardiau llun sydd wedi'u cuddio yn yr ardal chwarae a marciwch eich taflenni helfa i gasglu eich wy siocled pan fyddwch chi wedi gorffen.
Pryd: 16, 18, 22, 24 a 26 Ebrill 
Amserau: 10-11am a 3-4pm
Helfa wedi'i cynnwys yn y pris mynediad

 

Dilynwch  ni ar ein cyfryngau cymdeithasol