GWEITHGAREDDAU PLANT

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae ein rhaglen yn llawn o weithgareddau hwyliog i blant! Mae'n cynnwys ein rhaglenni pasbort - rhaglen strwythuredig sy'n cyflwyno a datblygu plant o fewn wahanol camp chwaraeon.

Trwy gydol y gwyliau ysgol, rydym ni'n cynnal clybiau gwyliau i gadw'r plant yn egnïol ac yn ddifyr. Ac nid yw'r hwyl yn stopio yno, mae gennym hefyd amrywiaeth o bartïon pen-blwydd, felly os ydych chi'n chwilio am rywle i ddathlu pen-blwydd nesaf eich plentyn, gadewch yr holl gynllunio a thacluso i ni!