Geaf Llawn Lles

Geaf Llawn Lles

Mae Actif Chwaraeon a Hamdden wrth eu bodd yn cyhoeddi rhaglen o weithgareddau AM DDIM fel rhan o Gaeaf Llawn Lles! Menter gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022.

Mae hyn yn dilyn ymlaen o lwyddiant yr Haf o Hwyl. Ymunwch â ni i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau hwyliog rhad ac am ddim i gadw’n heini yn ystod misoedd y Gaeaf, bydd hyn yn cynnwys sesiynau Chwarae Meddal am ddim, sesiwn nofio am ddim i rai dan 16, Sesiynau Synhwyraidd SENSport a llawer mwy.

Gallwch ddarganfod mwy am bob gweithgaredd trwy ddewis teilsen.