AELODAETH CORFFORAETHOL

Aelodaeth Corfforaethol

Mae'n ffaith bod gweithwyr iachach yn weithwyr hapusach ac yma yn Actif, mae ffitrwydd a llesiant eich gweithwyr yn bwysig i ni.

Rhowch fynediad diderfyn i'ch staff i'n campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd am lai na 70c y dydd.

Drwy fanteisio ar un o'n pecynnau aelodaeth corfforaethol, gall eich gweithwyr a'ch busnes elwa ar nifer o fuddion gan gynnwys;

 • Cynnydd o ran ffitrwydd a morâl
 • Gweithlu hapusach
 • Gwelliant o ran lefelau canolbwyntio
 • Lleihau lefelau straen
 • Cynnydd o ran cynhyrchiant 

Oes gennych ddiddordeb mewn Aelodaeth Gorfforaethol?

Mae ein pecynnau aelodaeth corfforaethol yn cynnig nifer fawr o fuddion i'ch gweithwyr gan gynnwys; 

 • Mynediad hollgynhwysol i bob un o'r 7 Canolfan Hamdden a Chwaraeon Actif
 • Aelodaeth Blatinwm - mynediad diderfyn i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio (ac eithrio Dosbarthiadau Synrgy)
 • Aelodaeth Efydd - mynediad diderfyn i bob un o'n 4 pwll nofio
 • Sesiwn Sefydlu am ddim
 • Adolygiad o'r rhaglen gyda hyfforddwr
 • Mynediad at dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos
 • Archebu dosbarthiadau ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Mynediad diderfyn i bob un o'n 4 pwll nofio
 • Mynediad i'r Ystafelloedd Iechyd (Caerfyrddin a Llanymddyfri yn unig)
 • Gostyngiad o hyd at 40% ar weithgareddau a hyrwyddir
 • Defnyddio'r loceri am ddim
 • Wi-Fi am ddim

Pwy sy'n gymwys?

Mae gofyn bod o leiaf 5 gweithiwr o'ch sefydliad, busnes neu glwb yn cofrestru ar gyfer un o'n pecynnau aelodaeth;

 * mae rhai dosbarthiadau wedi'u heithrio, gweler ein hamserlenni am fanylion.

Partneriaid Corfforaethol

Cliciwch islaw i ddarganfod a yw eich busnes eisoes yn un o'n partneriaid corfforaethol.  Os yw, rydych yn gymwys i ymuno ag un o'n pecynnau aelodaeth corfforaethol.

Ymunwch ar-lein a dewch â phrawf o'ch cyflogaeth ar eich ymweliad cyntaf er mwyn i ni gadarnhau'r aelodaeth gorfforaethol. 

Hoffech chi gael gwybod rhagor? 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o'n partneriaid corfforaethol ac eisiau cofrestru, cysylltwch a ni am fanylion;