ACTIF UNRHYW LE

Actif Unrhyw le

Wedi lansio ar 9 Medi 

Mae Actif Unrhyw le yn wasanaeth ffrydio byw newydd sbon sy'n dod a dros 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd amser real yr wythnos i chi ble gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffon, llechen neu gliniadaur.

Beth yw Actif Unrhyw le?

Mae Actif Unrhyw le yn wasanaeth ffrydio byw newydd sbon sy'n dod â dosbarthiadau ffitrwydd amser real i chi y gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffôn, llechen neu gliniadur.

Y rhan orau? Dydych chi byth yn gweithio allan ar eich pen eich hun, gallwch wylio aelodau eraill yn gwneud yr un ymarfer corff ar ochr arall y sgrin. Mae fel bod mewn dosbarth ffitrwydd 'normal' dim ond eich bod chi'n cymryd rhan gartref, yn yr ardd, yn y gwaith neu efallai hyd yn oed yn eich parc lleol.

Bydd gennym lu o ddosbarthiadau ffitrwydd dyddiol y gallwch chi gymryd rhan ynddynt, Cryfder a Chyflyru, Cardio a Dygnwch, dosbarthiadau Dawns, HIIT, Ioga ac Ymlacio, Beicio a mwy! Felly mae yna rywbeth i bawb mewn gwirionedd.

Bydd yr holl ddosbarthiadau hyn yn cael eu cyflwyno i chi gan ein Hyfforddwyr Actif cyfeillgar.

Pam ymuno ag Actif Unrhyw le?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddwch gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Bydd AM DDIM i chi geisio am gyfnod cyfyngedig fel y gallwch roi cynnig arni ac os ydych chi'n ei charu gallwch ei hychwanegu at eich aelodaeth bresennol neu gymryd aelodaeth ar-lein annibynnol Actif Unrhyw le. Fel ein holl aelodaeth, nid ydych wedi'ch clymu i mewn i unrhyw gontractau hir ac y gallwch ganslo unrhyw bryd.

Beth yw'r pris?

Aelodaeth annibynol Actif Unrhyw le - £10 y mis 

Mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad diderfyn i chi i'r platfform Actif Unhrhyw le YN UNIG.

Aelodaeth Bolt Actif Unrhyw le - £7.50 y mis

Gellir ychwanegu’r aelodaeth ar unrhyw un o’n haelodaeth graidd (Aelwyd, Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Dros 60 oed, Myfyriwr, Efydd, Efydd Corfforaethol, Golau Cyflym neu Gyflym).

Talu wrth fynd - byddwch yn talu £6 y dosbarth ar platfform Actif Unrhyw le

Gall y rhai sy'n dymuno cofrestru fel Talu wrth fynd wneud hynny trwy gofrestru fel aelodaeth Talu wrth Fynd trwy YMUNO ar-lein. Ar ôl cofrestru gallwch gyrchu'r platfform gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch PIN. Fe'ch anogir i fewnbynnu manylion eich cerdyn am daliad o £6 y dosbarth yn y dyfodol unwaith ar y platfform.

intro

Newyddion da!

Cofrestrwch i Actif Unrhyw le ym mis Medi a chael mis Medi AM DDIM a chael 50% oddi ar fis Hydref hefyd

Sut i gymryd rhan...

Sut i YMUNO ac Actif Unrhyw le

Yn Aelod Actif yn barod?

Gan eich bod eisoes yn aelod Actif bydd angen i chi ychwanegu ategyn Actif Unrhyw le ar eich aelodaeth bresennol, i wneud hyn bydd angen i chi;

Cliciwch YMUNO a mynd trwy'r camau canlynol;

 • Dewiswch Safle o'r gwymplen
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch Aelodaeth Bolt Actif Unrhyw le o'r rhestr
 • Gan eich bod eisoes yn aelod ni fydd angen i chi ychwanegu eich manylion, ticiwch Oes, mae gen i ID a PIN Aelod a nodi'r manylion hynny
 • Parhewch i ychwanegu eich manylion a chadarnhau manylion talu
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i'r platfform Actif Unrhyw le nawr

I gael mynediad i'r platfform Actif Unrhyw le bydd ei angen arnoch chi;

 • Eich cyfeiriad e-bost (rydych chi'n ei ddefnyddio ar eich aelodaeth) *
 • PIN Aelodaeth (bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich e-bost cadarnhau ar ôl ymuno)

Os na allwch gofio pa gyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i ddefnyddio sy'n gysylltiedig â'ch aelodaeth neu os ydych chi am ddiweddaru'ch cyfeiriad e-bost, gallwch chi wneud hyn eich hun. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw;

 • Cliciwch ARCHEBU
 • Rhowch eich ID a PIN Aelodaeth
 • Dewiswch Fy Nghyfrif/My Account (dde uchaf y sgrin)
 • Yna gallwch wirio i sicrhau bod gennym y cyfeiriad post, rhifau cyswllt a chyfeiriad e-bost cywir ar eich cyfer. Os na, gallwch chi ddiweddaru'r rhain eich hun a chlicio SAFIO/SAVE ar waelod y dudalen.
 • Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli'r holl ddiweddariadau pwysig gennym ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio Dewisiadau (3ydd botwm o dan y teitl 'Fy Nghyfrif' ar yr ochr chwith). Ticiwch yr holl ffyrdd rydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi. Gallwch chi ddiweddaru'r rhain mor aml ag y dymunwch.

Ddim yn aelod Actif neu eich aelodaeth wedi rhewi?

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer aelodaeth annibynnol Actif Unrhyw le, i wneud hyn bydd angen i chi;

Cliciwch YMUNO a mynd trwy'r camau canlynol;

 • Dewiswch Safle o'r gwymplen
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debyd Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch Aelodaeth Actif Unrhyw le o'r rhestr
 • Ychwanegwch eich manylion
 • Ychwanegwch a chadarnhewch eich manylion talu
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, bydd gennych fynediad i'r platfform Actif Unrhyw le nawr

I gael mynediad i'r platfform Actif Unrhyw le bydd ei angen arnoch chi;

 • Eich cyfeiriad e-bost (rydych chi'n ei ddefnyddio ar eich aelodaeth) *
 • PIN Aelodaeth (bydd hwn yn cael ei gynnwys yn eich e-bost cadarnhau ar ôl ymuno)

Sut i gael mynediad i Actif Unrhyw le

Ar ôl i chi gofrestru ar gyfer aelodaeth Actif Unrhyw le a bod eich cyfeiriad e-bost a'ch PIN yn barod byddwch yn barod i gael mynediad i'r platfform.

Cliciwch ar y botwm isod a nodwch eich cyfeiriad e-bost ac yn y blwch 'Cyfrinair/Password' nodwch eich PIN Aelodaeth (mae'r PIN hwn yr un un rydych chi'n ei ddefnyddio i archebu'ch dosbarthiadau neu nofio ar-lein / trwy'r ap)

Pa ddyfeisiau y gallaf eu ddefnyddio i gael mynediad i Actif Unrhyw le?

Os oes gennych fynediad at ddyfais smart fel ffôn symudol, llechen neu gliniadur, - gallwch gyrchu Actif Unrhyw le p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu ar y traeth.

Os nad ydych chi eisoes, lawrlwythwch ein ap - chwiliwch Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap fe welwch botwm ymlaen yno ar gyfer 'Dosbarthiadau ffitrwydd Byw / Ar-lein' cliciwch ar hwn a rhoi eich cyfeiriad e-bost a'ch PIN i mewn. Ar ôl i chi ychwanegu eich manylion unwaith y dylai eich cofio felly ni fydd angen i chi roi eich ID aelodaeth a'ch PIN i mewn bob tro.

Pryd fydd dosbarthiadau yn fyw?

Lansiwyd y platfform ar ddydd Mercher 9 Medi 2020 a chynhelir dosbarthiadau ffrydio byw ar ddydd Llun - dydd Sadwrn.

Mae yna 21 dosbarth yn cael ei chynnal ar hyn o bryd dros chwech diwrnod, ac mae rhywbeth yna i bawb o bob gallu.

amserlen