ACTIF UNRHYW LE

Actif Unrhyw le

Mae Actif Unrhyw le yn wasanaeth ffrydio byw newydd sbon sy'n dod a dros 20 o ddosbarthiadau ffitrwydd amser real yr wythnos i chi ble gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffon, llechen neu gliniadaur.

Sut i ymuno Actif Unrhyw le

Ar ôl i chi ail-ddechrau eich aelodaeth Actif neu eich bod wedi cofrestru ar gyfer aelodaeth Actif Unrhyw Le byddwch yn barod i gael mynediad i'r platfform.

Cliciwch ar y botwm isod a defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost ac PIN Aelodaeth yn y blwch 'Cyfrinair' (y PIN rydych chi'n ei ddefnyddio i archebu'ch dosbarthiadau neu nofio ar-lein / trwy'r ap).

Wedi anghofio'ch cyfrinair? Gallwch ailosod eich cyfrinair trwy fynd i'n tudalen ARCHEBU, cliciwch yma. Yna, cliciwch ar y ddolen 'Wedi anghofio eich cyfrinair' a dilynwch y camau. Defnyddiwch eich cyfrinair newydd i archebu lle i Actif Anywhere a BOOK ar-lein (campfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio).

Beth yw Actif Unrhyw le?

Mae Actif Unrhyw le yn wasanaeth ffrydio byw newydd sbon sy'n dod â dosbarthiadau ffitrwydd amser real i chi y gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffôn, llechen neu gliniadur.

Y rhan orau? Dydych chi byth yn gweithio allan ar eich pen eich hun, gallwch wylio aelodau eraill yn gwneud yr un ymarfer corff ar ochr arall y sgrin. Mae fel bod mewn dosbarth ffitrwydd 'normal' dim ond eich bod chi'n cymryd rhan gartref, yn yr ardd, yn y gwaith neu efallai hyd yn oed yn eich parc lleol.

Bydd gennym lu o ddosbarthiadau ffitrwydd dyddiol y gallwch chi gymryd rhan ynddynt, Cryfder a Chyflyru, Cardio a Dygnwch, dosbarthiadau Dawns, HIIT, Ioga ac Ymlacio, Beicio a mwy! Felly mae yna rywbeth i bawb mewn gwirionedd.

Bydd yr holl ddosbarthiadau hyn yn cael eu cyflwyno i chi gan ein Hyfforddwyr Actif cyfeillgar.

 

Cynnig 1

Mynediad am ddim tan diwedd y flwyddyn 

... i aelodau sydd ag aelodaeth graidd newydd neu sydd wedi ailactifadu aelodaeth graidd*

Mae aelodau sy'n ymuno neu'n ailactifadu cyn 31 Rhagfyr yn cael mynediad diderfyn am ddim i Actif ArAlw a chynnwys wedi'i ffrydio'n fyw ar Actif Unrhyw Le hyd at 31 2020. Darllenwch ymlaen i weld sut.

Peidiwch ag anghofio, gan fod y ffioedd aelodaeth wedi'u gostwng dros dro, rydych yn cael hyd yn oed gwell gwerth am arian!!! e.e. roedd Aelodaeth Aelwyd yn £43 NAWR DIM OND £30 y mis (2 oedolyn a hyd at 4 plentyn), Aelodaeth Unigol NAWR DIM OND £20 y mis.

Mae'r ddwy aelodaeth yn rhoi mynediad i chi i'n campfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau ffitrwydd (yn y ganolfan) yn ogystal â'n dosbarthiadau NEWYDD SBON  sy'n cael eu ffrydio'n fyw sef Actif Unrhyw Le (AM DDIM hyd at 31/12/20).

CYNNIG 3

Talu Fesul Sesiwn

Os nad ydych am ymrwymo i aelodaeth fisol Actif Unrhyw Le (er pam na fyddech chi!? 😊) gallwch gael mynediad at ddosbarthiadau wedi'u ffrydio'n fyw ar sail Talu Fesul Sesiwn. Bydd eich sesiwn gyntaf AM DDIM, ac wedi hynny bydd yn £6 y dosbarth. Os byddwch yn mwynhau eich sesiwn blasu ac am gael mynediad i'n holl ddosbarthiadau Actif Unrhyw Le, peidiwch ag anghofio bod gennym gynigion aelodaeth anhygoel ar hyn o bryd (gweler cynigion 1 a 2 uchod);

Yn yr un modd â'n holl aelodaethau, nid ydych wedi'ch clymu i unrhyw gontractau hir felly gallwch ganslo unrhyw amser.

 

Sut i Ymuno Actif Unrhyw Le

Os ydych …

 • wedi ailactifadu eich Aelodaeth Actif
 • wedi cofrestru gydag Aelodaeth Actif newydd
 • yn rhywun mae ei aelodaeth wedi'i rhewi neu'n rhywun heb aelodaeth

bydd angen i chi ddilyn y camau canlynol er mwyn cofrestru a chael mynediad i Actif Unrhyw Le

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch eich canolfan
 • Dewiswch Cofrestru ar gyfer aelodaeth
 • Dewiswch Debydau Uniongyrchol Ar-lein
 • Dewiswch 'Aelodaeth Actif Unrhyw Le' o'r rhestr aelodaeth
 • Dewiswch 'Oes mae gen i ID Aelod a PIN' a rhowch eich manylion
 • Ewch ymlaen i ychwanegu eich manylion a'ch gwybodaeth debyd uniongyrchol i gwblhau'r broses ymuno*

Ar ôl i chi fynd drwy bob un o'r camau uchod, cewch e-bost cadarnhau gennym i ddangos eich bod wedi ychwanegu Actif Unrhyw Le at eich aelodaeth.  

Bellach byddwch yn gallu cyrchu platfform Actif Unrhyw Le. 

 

 

Pam ymuno ag Actif Unrhyw le?

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Hyfforddwch gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Bydd AM DDIM i chi geisio am gyfnod cyfyngedig fel y gallwch roi cynnig arni ac os ydych chi'n ei charu gallwch ei hychwanegu at eich aelodaeth bresennol neu gymryd aelodaeth ar-lein annibynnol Actif Unrhyw le. Fel ein holl aelodaeth, nid ydych wedi'ch clymu i mewn i unrhyw gontractau hir ac y gallwch ganslo unrhyw bryd.

Beth yw'r pris?

Aelodaeth annibynol Actif Unrhyw le - £10 y mis 

Mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad diderfyn i chi i'r platfform Actif Unhrhyw le YN UNIG.

Aelodaeth Bolt Actif Unrhyw le - £7.50 y mis

Gellir ychwanegu’r aelodaeth ar unrhyw un o’n haelodaeth graidd (Aelwyd, Platinwm, Platinwm Corfforaethol, Dros 60 oed, Myfyriwr, Efydd, Efydd Corfforaethol, Golau Cyflym neu Gyflym).

Talu wrth fynd - byddwch yn talu £6 y dosbarth ar platfform Actif Unrhyw le

Gall y rhai sy'n dymuno cofrestru fel Talu wrth fynd wneud hynny trwy gofrestru fel aelodaeth Talu wrth Fynd trwy YMUNO ar-lein. Ar ôl cofrestru gallwch gyrchu'r platfform gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch PIN. Fe'ch anogir i fewnbynnu manylion eich cerdyn am daliad o £6 y dosbarth yn y dyfodol unwaith ar y platfform.

Amserlen 

Amserlen Actif Unrhyw Le

MANTEISION ACTIF UNRHYW LE

 • Yn fyw ac yn rhyngweithiol
 • Yn ffitio o amgylch eich trefn ddyddiol
 • Syml i'w gyrchu ac yn gyfleus
 • Cludadwy (gallwch ei wneud yn unrhyw le!) A chyrchu'r platfform ar 3 dyfais wahanol - ffôn, gliniadur a llechen
 • Ymarfer gyda'ch hoff hyfforddwyr Actif
 • Cyfarwyddyd ysgogol o ansawdd uchel gan ein hyfforddwyr
 • Yn gost-effeithiol gan nad oes angen i chi deithio i unrhyw le

Fel ein holl aelodaeth, nid ydych wedi'ch clymu i mewn i unrhyw gontractau hir fel y gallwch ganslo unrhyw bryd


Faint mae'n costio?

Aelodaeth Safonol Actif Unrhyw Le yn unig - £10 MIS

Mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad diderfyn i chi i'r platfform Actif Anywhere YN UNIG.

Talu wrth ymarfer

Byddwch yn talu £6 y dosbarth ar y platform Actif Unrhyw Le 

Gall y rhai sy'n dymuno cofrestru Talu wrth ymarfer wneud hynny trwy gofrestru am aelodaeth Talu wrth ymarfer trwy clico ar YMUNO ar-lein. Ar ôl cofrestru gallwch gyrchu'r platfform gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair. Fe'ch anogir i fewnbynnu manylion eich cerdyn am daliad o £6 y dosbarth yn y dyfodol unwaith ar y platfform.

 

PA DDYFARNIADAU Y GALLAF DDEFNYDDIO I MYNEDIAD YN UNIG YN UNIG?

Os oes gennych fynediad at ddyfais smart fel ffôn symudol, llechen neu liniadur, - gallwch gyrchu Actif Unrhyw le p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu ar y traeth.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch ein ap - chwiliwch Actif Sport and Leisure yn eich siop apiau. Ar ôl i chi lawrlwytho'r ap fe welwch botwm ymlaen yno ar gyfer 'Dosbarthiadau ffitrwydd Byw / Ar-lein' cliciwch ar hwn a rhoi eich cyfeiriad e-bost a'ch PIN i mewn. Ar ôl i chi ychwanegu eich manylion unwaith y dylai eich cofio felly ni fydd angen i chi roi eich ID aelodaeth a'ch PIN i mewn bob tro.