CANOLFAN HAMDDEN
Sanclêr

Canolfan Hamdden Sancler

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden a Champfa

Dydd Llun: 8.30am - 21.00pm

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 6.45am - 21.00pm

Dydd Mercher a Dydd Gwener: 8.30am - 22.00pm

Dydd Sadwrn: Ar gau

Dydd Sul: 12.00pm - 17.00pm

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion 

 

ORIAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): AR GAU

Dydd Mercher 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig- AR GAU

Dydd Iau 26 Rhagfyr: Gŵyl San Steffan - AR GAU

Dydd Gwener 27 Rhagfyr: 9am - 6pm

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr: AR GAU

Dydd Sul 29 Rhagfyr: 12pm - 5pm

Dydd Llun 30 Rhagfyr: 9am - 6pm

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: AR GAU

Dydd Mercher 1 Ionawr: AR GAU

Dydd Iau 2 Ionawr: Diwrnod Arferol (6.45am - 9pm)

 Oriau arferol o ddydd Iau 2 Ionawr ymlaen

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Sanclêr
Heol yr Orsaf
Sanclêr
SA33 4BT
01267 224778

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Campfa ag offer cyfoes
  • Ystafell Weithgareddau
  • Neuadd Chwaraeon dan do (neuadd 3 cwrt Badminton)
  • Man awyr agored amlddefnydd
  • 2 cwrt sboncen wedi'u gwresogi
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi