CANOLFAN HAMDDEN
Sanclêr

Mae Canolfan Hamdden Sancler ar gau

CYFLEUSTERAU FFITRWYDD AWYR AGORED / DAN DO

Cyfyngiadau ymlacio wedi cael eu symud ymlaen yng Nghymru fel a ganlyn;

- Dydd Llun 26ain Ebrill: Gweithgareddau awyr agored wedi'i drefnu yn gallu ail-ddechrau i hyd at 30 o oedolion yng nghanolfannau hamdden Actif.*

- Dydd Llun 3ydd Mai: Bydd cyfleusterau chwaraeon dan do gan gynnwys campfeydd a chanolfannau hamdden yn gallu ailagor ar gyfer gweithgaredd unigol (ac eithrio dosbarthiadau ffitrwydd dan do)

- Dydd Llun 17eg Mai: Gweithgareddau dan do / Dosbarthiadau Ffitrwydd dan do yn gallu ail-ddechrau i hyd at 15 o oedolion yng nghanolfannau hamdden Actif.*

*Bydd rhagor o lacio ar y cyfyngiadau cyhyd ag y bo’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn parhau'n ffafriol. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau yn yr adolygiad teirwythnosol nesaf o’r rheoliadau coronafeirws ar 22 Ebrill.

 

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

Statws Ardal Gemau Aml-ddefnydd

Ar agor i'w archebu gan 2 aelwyd fesul awr.  Dim archebion gan glybiau.er hwn. Dim archebion clwb

I gael rhestr lawn o gyfleusterau awyr agored Canolfannau Hamdden Actif, cliciwch y ddolen isod;

Cwestiynau Cyffredin - Cyfleusterau Awyr Agored


I gael rhestr lawn o holl wasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar agor, ar gau neu sydd â chyfyngiadau ar waith, cliciwch yma.

 

Aelodaeth

Mae'r holl aelodaeth yn parhau i fod wedi'u rhewi.

Actif Unrhyw le

Arhoswch yn egniol adref gyda ein gwasanaeth Ffrydio Byw Actif Unrhyw Le, mwy ar gael yma.

 

Mwy o wybodaeth

Ar gyfer y gwybodaeth a newyddion diweddaraf yma yn Actif, dilynwch ni ar Facebook (Actif Sport and Leisure) a Twitter (@sportcarms) a thrwy lawrlwytho Ap Actif Sport & Leisure (App store neu Google play store)

DIWEDDARAF ACTIF - SANCLER

Bydd gwelliant sylweddol i sesiynau beiciau sbin Canolfan Hamdden Sanclêr gan y bydd cyfres o feiciau IC6 blaengar yn cyrraedd yno cyn hir, ynghyd â system MyRide ICG Connect er mwyn gwella rhagor ar y profiad ymarfer corff i'n cwsmeriaid.

Bydd hyn yn golygu y gellir cynnal y sesiynau rhithwir y mae rhai o'n safleoedd eraill wedi bod yn elwa arnynt, gan gynnwys 'coach-by-colour' i weddnewid y ffordd rydym yn sbinio, a chynyddu nifer y dosbarthiadau sydd ar gael.

sc

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Sanclêr
Heol yr Orsaf
Sanclêr
SA33 4BT
01267 224778

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Canolfan Hamdden ar gau