CANOLFAN HAMDDEN
Sanclêr

Canolfan Hamdden Sancler

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden a Champfa

Dydd Llun: 8.30am - 21.00pm

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 6.45am - 21.00pm

Dydd Mercher a Dydd Gwener: 8.30am - 22.00pm

Dydd Sadwrn: Ar gau

Dydd Sul: 12.00pm - 17.00pm

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion 

 

AMSERAU AGOR DROS Y PASG

Bydd Canolfan Chwaraeon Coedcae ar gau o ddydd Gwener 19 Ebrill tan ddydd Llun 22 Ebrill a fydd yn ailagor fel arfer o 23 Ebrill ymlaen.

Clwb Gwyliau Plant (Pasg)
Mae Clwb Actif yn ôl ar gyfer y Pasg, edrychwch ar ein amserlen yma

 

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Sanclêr
Heol yr Orsaf
Sanclêr
SA33 4BT
01267 224778

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Campfa ag offer cyfoes
  • Ystafell Weithgareddau
  • Neuadd Chwaraeon dan do (neuadd 3 cwrt Badminton)
  • Man awyr agored amlddefnydd
  • 2 cwrt sboncen wedi'u gwresogi
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi