cANOLFAN cHWARAEON COEDCAE 

Canolfan Chwaraeon Coedcae

ORIAU AGOR

 Y Gampfa

Yn ystod yr wythnos: 17.00pm - 21.00pm

Penwythnosau: 9.00am - 12.00pm

CYFEIRIAD

Canolfan Chwaraeon Coedcae
Stryd Russell
Llanelli
SA15 1BH
01554 770591

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd ag offer cyfoes
  • Ystafelloedd newid a loceri