cANOLFAN cHWARAEON COEDCAE 

Canolfan Chwaraeon Coedcae

ORIAU AGOR

 Y Gampfa

Yn ystod yr wythnos: 17.00pm - 21.00pm

Penwythnosau: 9.00am - 12.00pm

AMSERAU AGOR DROS Y PASG

Bydd Canolfan Chwaraeon Coedcae ar gau o ddydd Gwener 19 Ebrill tan ddydd Llun 22 Ebrill a fydd yn ailagor fel arfer o 23 Ebrill ymlaen.

CYFEIRIAD

Canolfan Chwaraeon Coedcae
Stryd Russell
Llanelli
SA15 1BH
01554 770591

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd ag offer cyfoes
  • Ystafelloedd newid a loceri