Canolfan Sgïo a gweithgareddau Pen-bre 

ORIAU AGOR

Dydd Llun: 10am - 6pm
Dydd Mawrth: 10am - 6pm
Dydd Mercher: 10am - 9pm
Dydd Iau: 10am - 6pm
Dydd Gwener: 10am - 6pm
Dydd Sadwrn: 10am - 6pm
Dydd Sul: 10am - 6pm

 

CYFEIRIAD

Canolfan sgio a gweithgareddau Pen-bre
Parc Gwledig Pen-bre
Llanelli
SA16 0EJ
01554 834443

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Mannau sgïo ac eirfyrddio ar wahân
 • Llethr sgïo sych 130m â llifoleuadau
 • Llethr sgïo 40m i ddysgwyr â llifoleuadau
 • Lifft Sgïo
 • Gwersi sgïo / eirfyrddio ar gael
 • Caban Sgïo a Chaffi Alpine
 • Rhedfa dobogan 'Cobra'
 • Golff Ffrisbi
 • Golff Giamocs
 • Partïon pen-blwydd
 • Llogi Beiciau
 • Beiciau anabledd ar gael i'w llogi
 • Llwybr Arfordir Cymru a'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol
 • Croesawu Cŵn
 • Toiledau