GWOBRAU CHWARAEON 2021

ENWEBIADAU 2021 WEDI CAU:

Mae Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes, boed hynny fel unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr neu dîm chwaraeon yn broffesiynol ac yn amatur.

Eleni, roeddem hefyd yn chwilio am unigolion, timau a chlybiau a oedd, er gwaethaf y pandemig COVID, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfnod cloi.

Ein prif noddwyr ar gyfer y gwobrau eleni yw McDonalds.

MAE ENWEBION WEDI CAU ar gyfer eleni ac mae gan y beirniaid dasg anodd o ostwng y rhestr fer i 3 ym mhob categori.

Ar ôl ei gyhoeddi, bydd y rhai sydd ar y rhestr fer yn cael ei gwahodd i seremoni wobrwyo Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin a fydd yn cael ei chynnal yn Theatr Ffwrnes yn Llanelli ar Dydd Gwener 4 Chwefror.

Diolch i bawb a enwebodd unigolyn, tîm neu glwb.

Os hoffech noddi un o'n categorïau ar gyfer y gwobrau ym mis Chwefror, cysylltwch â ni.

catmjones@carmarthenshire.gov.uk

HywelThomas@carmarthenshire.gov.uk

MAE'R CATEGORIAU YN CYNNWYS:

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn

Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn (wedi'i noddi gan 1st Line Funeral Care)

Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn

Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn

Tîm y Flwyddyn (wedi'i noddi gan TAD Builders)

Tîm Ifanc y Flwyddyn (wedi'i noddi gan Coleg Sir Gar)

Clwb Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn

Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon