DYMA EICH GWAHODDIAD…… YMUNWCH A NI DROS HANNER TYMOR Y PASG!

Bydd cyfle i'ch plentyn ddysgu sgiliau newydd drwy chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl. Gallwch weld pa weithgareddau sy'n cael ei cynnal yn eich canolfan hamdden leol islaw.

Ar gael yn yr awyr agored yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, a Dyffryn Aman.

CANOLFAN HAMDDEN LLANELLI

Oedran: Sesiwn Bore (4-7 oed); Sesiwn Prynhawn (8-12 oed)

Diwrnod: Dydd Mawrth 6ed Ebrill a Dydd Iau 8fed Ebrill

Amser: 10:30yb - 12:00yp a 1:00yp - 2:30yp

Pa weithgareddau sydd ar gael yn Llanelli: Sgiliau ar gyfer chwaraeon

Cost: £4.10 y sesiwn

Cliciwch yma i archebu lle yng Nghanolfan Hamdden Llanelli 

llc

CANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

Oedran: 4-11 oed

Diwrnod: Dydd Mawrth 6ed Ebrill, Dydd Mercher 7fed Ebrill, Dydd Iau 8fed Ebrill a Dydd Gwener 9fed Ebrill

Amser: 10:30yb - 12:00yp a 1:00yp - 2:30yp

Pa weithgareddau sydd ar gael yn Llanelli: Tenis Iau, Hoci, Athletau, Sgiliau aml-chwaraeon, Seiclo a Pel-droed

Cost: £4.10 y sesiwn

Cliciwch yma i archebu lle yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin  

clc

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

Oedran: Sesiwn Bore (4-7 oed); Sesiwn Prynhawn (8-12 oed)

Diwrnod: Dydd Mercher 7fed Ebrill a Dydd Gwener 9fed Ebrill

Amser: 10:30yb - 12:00yp a 1:00yp - 2:30yp

Pa weithgareddau sydd ar gael yn Dyffryn Aman: Sgiliau aml-chwaraeon, Rygbi Tag, Pel-rwyd, Ffitrwydd, Hoci a Pel-droed

Cost: £4.10 y sesiwn

Cliciwch yma i archebu lle yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin  

avlc

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth fyddai yn gwneud?

Dysgu sgiliau newydd drwy gemau llawn hwyl a gweithgareddau chwaraeon penodol, datblygu hyder, cael hwyl, a gwneud ffrindiau newydd.

Sut ydw i’n archebu lle?

Cliciwch yma i archebu Ar-lein, neu archebwch ar ein Ap.

(Bydd angen PIN eich plentyn arnoch i archebu ar-lein neu ar yr ap, wedi ei anghofio? Rhowch alwad i'r ganolfan Dydd Iau neu danfonwch neges ar Facebook a bydd un o'r tîm yn eich helpu chi)

Ble fydd y gweithgareddau yn cael ei cynnal?

Bydd gweithgareddau Hanner Tymor Actif yn cael ei cynnal yn yr awyr agored yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin a Dyffryn Aman rhwng 6ed a 9fed Ebrill i blant 4 i 12 oed.

Pa amser ddylwn i gyrraedd?

5 munud cyn i'r sesiwn ddechrau.

Faint fydd y gost i sesiwn?

£4.10 y sesiwn

Oes angen i mi ddod ag unrhyw beth?

Dewch a Diod

Beth ddylwn ei wisgo?

Dillad cyfforddus ac esgidiau ymarfer

A fydd toiledau ar gael?

Bydd y cyfleusterau toiledau ar agor.

Ble ddylwn i aros pan fydd fy mhlentyn yn cymryd rhan?

Yn y car neu ger y car.

Os oes gennyf ddau o blant iau/hŷn, a allant gymryd rhan?

Yn anffodus os nad ydynt yn y categori oedran cywir, ni fyddant yn gallu cymryd rhan. Fodd bynnag, mae sesiynau eraill y gallant gymryd rhan ynddynt.