MAE CLWB ACTIF YN DYCHWELYD…… YMUNWCH A NI DROS HANNER TYMOR!

Rydym yn falch iawn y bydd ein clwb Actif yn dychwelyd yn ystod gwyliau'r ysgol ac rydym yn edrych ymlaen at weld mwy o blant yn mwynhau'r chwaraeon a'r gemau maen nhw'n eu caru.

Mae ein clwb haf a gynhelir yn ystod pob gwyliau haf yn llawn gweithgareddau hwyliog i blant rhwng 8 a 12 oed.  Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n egnïol, cael hwyl, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Mae clwb Actif (clwb aml-chwaraeon) neu wersylloedd chwaraeon penodol yn opsiwn gofal plant gwych a hyblyg. Gellir archebu diwrnodau unigol, neu wythnos ar y tro. Cynhelir Clwb Actif bob dydd (ar gau ar wyliau banc) rhwng 8.30am a 5pm yng nghanolfannau hamdden Llanelli, Caerfyrddin a Dyffryn Aman.

Mae ein Clwb Actif yn cynnig amgylchedd diogel i bob plentyn a staff profiadol y gallwch ymddiried ynddynt a fydd yn sicrhau y bydd eich plentyn yn dod adref yn hapus ac yn flinedig!! Bydd eich plentyn yn datblygu ac yn dysgu'r sgiliau sylfaenol ar gyfer pob math o chwaraeon. Mae'r clwb hefyd yn cynnwys gweithgareddau amrywiol, anturiaethau yn yr awyr agored, celf a chrefft, gemau tîm, gemau yn y pwll ac ystod eang o weithgareddau gwyliau wedi'u hanelu at blant rhwng 5 12 oed.

Gallwch archebu lle ar gyfer eich plentyn am y diwrnod, wythnos neu ar gyfer y gwyliau haf cyfan. Dyma ble mae'r hwyl! Archebwch nawr!!!

 

PRIS

Caerfyrddin a Llanelli - £25.60 y dydd (yn cynnwys brecwast, cinio a byrbrydau

Dyffryn Aman - £21.20 y dydd (ni fydd cinio yn cael ei ddarparu - angen dod â chinio pecyn)

 

BETH SYDD ANGEN

  • Dillad chwaraeon cyffyrddus (mae'n bosib y byddwch yn dwyno'ch dillad)
  • Cit nofio (cadarnhewch a yw nofio ar gael yn y cyfleuster o'ch dewis)
  • Cinio a Byrbrydau (caiff cinio a byrbrydau eu darparu yng Nghaerfyrddin a Llanelli, ond mae angen dod â chinio pecyn ar gyfer Dyffryn Aman, Sanclêr a Chastellnewydd Emlyn)
  • Potel ddŵr (i'w cadw i fynd)

CANOLFAN HAMDDEN LLANELLI

DYDD MAWRTH 1AF MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD MERCHER 2AIL MEHEFIN

Gweithgareddau: Gwersyll Pel-rwyd

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD MERCHER 2AIL MEHEFIN

Gweithgareddau: Gwersyll Pel-rwyd

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD GWENER 4YDD MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

CANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN

DYDD MAWRTH 1AF MEHEFIN

Gweithgareddau: Sesiwn Athletau

Oedran: 8-12 oed

Amser: 10:30yb - 11:30yb

Pris: £4.10

DYDD MERCHER 2AIL MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD MAWRTH 1AF MEHEFIN

Gweithgareddau: Sesiwn Tenis

Oedran: 8-12 oed

Amser: 12:30yp - 1:30yp

Pris: £4.10

DYDD IAU 3YDD MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD GWENER 4YDD MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN

DYDD MAWRTH 1AF MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD MERCHER 2AIL MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD IAU 3YDD MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60

DYDD GWENER 4YDD MEHEFIN

Gweithgareddau: Clwb Gwyliau Actif

Oedran: 8-12 oed

Amser: 8:30yb - 5:30yp

Pris: £25.60