Trac Pwmp

Rhowch gynnig ar eich trac pwmpio. Darperir yr holl offer.

Trac Pwmp

Trac Pwmp Actif yw’r maes chwarae eithaf ar gyfer chwaraeon olwynion, a’r awch diweddaraf i ysgubo’r byd hamdden awyr agored; mae'n hwyl i reidio ac yn datblygu ffitrwydd, sgiliau a chydsymud. Mae'n ddelfrydol ar gyfer sgwteri a beiciau.

Dewch i roi cynnig arni yn ‘maes’ Eisteddfod yr URDD yn Llanymddyfri!

Bydd Actif yn rheoli’r trac pwmp yn y ‘maes’ fel rhan o’r ‘pentref chwaraeon iau’ rhwng gyda beiciau, sgwteri a helmedau yn cael eu darparu.

Gallwch gofrestru ar gyfer slot 15 munud ar y diwrnod felly dewch i’n gweld yn y ‘pentref chwaraeon iau’ i gofrestru (mae angen caniatâd rhieni).

Pryd: Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Amser: 9:00yb - 5:00yp

Cost £2.40 gyda cherdyn yn unig