Cwrlo a Phaned

Sesiwn gynhwysol newydd sy'n cynnwys ymarfer corff hwyliog ac ysgafn wrth gymdeithasu a chael paned!

Sesiwn gynhwysol newydd sy'n cynnwys ymarfer corff hwyliog ac ysgafn wrth gymdeithasu a mwynhau paned!

Ymunwch â ni am gêm o Gwrlo dan do. Mae'r gêm yn addas ar gyfer pob gallu ac mae'n gwbl gynhwysol. Mae hon yn ffordd wych o gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ysgafn a dysgu camp newydd.

Dewch i gwrdd â phobl newydd, dewch â'ch ffrindiau a mwynhewch ychydig o gemau cwrlo.

Sesiynau cwrlo a phaned

Neuadd Goffa Llandybie (Dydd Mawrth)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth

BLE: Neuadd Goffa Llandybie

AMSER: 9:30yb - 10:30yb

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Sut i archebu sesiynau cymunedol ymlaen llaw?

Sut i archebu ar yr ap?

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU