Chwaraeon Raced

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dychwelyd i chwaraeon raced? Neu eisiau rhoi cynnig ar chwaraeon raced newydd am y tro cyntaf dewch draw i gael gêm o badminton neu tenis bwrdd.

Mae chwaraeon raced yn ffordd wych o gadw'n heini gyda chystadleuaeth gyfeillgar. Darperir yr holl offer.

Dewch draw i gael hwyl a bod yn egnïol.

CHWARAEON RACED - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Canolfan Hamdden Sancler (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Sancler

AMSER: 12:00yp - 1:00yp

PRIS: £4.20 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanymddyfri (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Llanymddyfri

AMSER: 6:00yh - 7:00yh

PRIS: £4.20 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Gwener)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Gwener

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 3:00yp - 4:00yp

PRIS: £4.20 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Sut i archebu ar yr ap?

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU