Bwrdd Padlo

Rydym yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiynau padlfyrddio yma yn Actif – mae’n un o’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf.

Dewch i roi cynnig ar un o’r chwaraeon dŵr sy’n tyfu gyflymaf yn y byd yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae padlfyrddio wrth sefyll yn weithgaredd mor wych a hygyrch i bawb waeth beth fo'u hoedran, maint neu allu.

Mae’n wych ein bod yn gallu ychwanegu rhywbeth hollol wahanol i’n hamserlen oedolion Actif wythnosol a rhoi cyfle i drigolion Sir Gaerfyrddin roi cynnig ar wahanol weithgareddau ar garreg eu drws.

Yn anad dim, mae gennym hyfforddwr wrth law bob wythnos i helpu i roi'r holl gyngor ac awgrymiadau sydd eu hangen arnoch. Rydyn ni’n un o’r ychydig leoedd y gallwch chi ddod draw a rhoi cynnig ar badlfyrddio lle mae hyfforddwr wrth law i’ch arwain bob cam o’r ffordd.

Rydym yn cyflwyno’r sesiynau yn wythnosol yn Noc y Gogledd Llanelli. Nid oes angen unrhyw offer gan y byddwn yn cyflenwi offer padlo bwrdd, siacedi achub a siwtiau gwlyb. Rhaid i gyfranogwyr fod dros 18 oed i gymryd rhan yn y sesiynau hyn; a fyddech cystal â chyrraedd 15 munud cyn amser dechrau'r sesiwn i fynd i'r siwt wlyb.

Bwrdd Padlo - Dyddiadau a Lleoliad

Sesiwn Plant a Teuluoedd - Doc Y Gogledd, Llanelli (Dydd Sadwrn)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Sadwrn

BLE: Doc Y Gogledd, Llanelli

AMSER: 10:00yb - 11:00yb

PRIS: £6.90

Mae'r gweithgaredd yma ar gyfer plant 8-17 oed. Bydd angen plant 8-12 oed ei oruchwylio gan oedolyn a bod yn hyderus yn y dŵr.

Nodwch: Mae angen archebu lle plentyn ac oedolyn ar wahân, felly bydd angen i'r oedolyn sy'n mynynychu dalu hefyd (dim rhannu).

Gall 13+ oed fynychu ar ei ben ei hun. Archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Sesiwn 18+ - Doc Y Gogledd, Llanelli (Dydd Sadwrn)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Sadwrn

BLE: Doc Y Gogledd, Llanelli

AMSER: 11:30am - 12:30pm (Dydd Sadwrn)

PRIS: £6.90

Gweithgaredd 18+ yn unig. Archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Sesiwn 60+ - Doc Y Gogledd, Llanelli (Dydd Sadwrn)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Sadwrn

BLE: Doc Y Gogledd, Llanelli

AMSER: 1:00pm - 2:00pm (Dydd Sadwrn)

PRIS: £6.90

Archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Sut i archebu sesiynau yn y gymuned?

Sut i archebu ar yr ap?

Ar gyfer pob rhaglen gymunedol fel chwaraeon cerdded, yn ôl ar eich beic, cerdded nordig, a mwy gallwch hefyd archebu'r rhain yn hawdd trwy ein ap neu ar-lein, dyma sut,

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU