Beicio - Nol Ar Eich Beic a Nol i Sbin

Gweithgareddau Beicio yn cynnwys Nol Ar Eich Beic a Nol i Sbin

NOL AR EICH BEIC

Cyfle gwych i fynd yn ôl ar eich beic gyda sesiwn dan arweiniad grŵp. Bydd y daith hon yn cael ei harwain gan hyfforddwr cymwys a bydd pob llwybr yn cael ei bennu gan allu'r cyfranogwyr.

Dewch i ymuno â'r sesiynau hyn waeth beth fo'u hoedran, eu gallu neu eu profiad. Darperir beiciau a helmedau.

NOL AR EICH BEIC - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Canolfan Hamdden Caerfyrddin (Dydd Mawrth)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth

BLE: Canolfan Hamdden Caerfyrddin

AMSER: 2:00yp - 3:00yp

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

AMSER: 10:00yb - 11:00yb

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 2:00yp - 3:00yp

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

NOL I SBIN

Sesiwn wych i'r rhai sydd am ymuno â dosbarth sbin, beicio neu sydd am gadw'n heini ar eich cyflymder eich hun o fewn amgylchedd grŵp.

NOL I SBIN - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Canolfan Hamdden Caerfyrddin (Dydd Mawrth)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth

BLE: Canolfan Hamdden Caerfyrddin

AMSER: 11:45yb - 12:30yp

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanymddyfri (Dydd Mawrth)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth

BLE: Canolfan Hamdden Llanymddyfri

AMSER: 4:00yp - 5:00yp

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 12:30yp - 1:15yp

PRIS: £3.70 / Am ddim am yr wyth wythnos gyntaf i aelodau Actif 60+

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

ACTIF 60+

Os ydych chi'n 60 oed neu'n hŷn efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein menter Actif 60+ sy'n rhoi mynediad i chi i'n holl weithgareddau cymunedol, sesiynau nofio, a dosbarthiadau campfa a ffitrwydd yn ein canolfannau AM DDIM am yr 8 wythnos gyntaf, ac yna gostyngiad o 50% am yr 8 wythnos ganlynol. Darganfyddwch fwy yma

Sut i archebu ar yr ap?

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU