Ar y Maes

Bydd Actif yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar faes Eisteddfod yr Urdd Llanymddyfri eleni, gan gynnwys chwaraeon, trac pwmpio ac Actif Unrhyw Le

Amserlen Gweithgareddau

Dydd Llun 29ain Mai

09:00 - 10:00: Tri-golff

10:00 - 11:00: Hoci

11:00 - 12:00: Athletau

12:00 - 13:00: Pêl-rwyd

13:00 - 14:00: Rygbi

14:00 - 15:00: Pêl-droed - Huddle

15:00 - 16:00: Criced

16:00 - 17:00: Tenis

Dydd Mawrth 30ain Mai

09:00 - 10:00: Criced

10:00 - 11:00: Cleyddfa

11:00 - 12:00: Hoci

12:00 - 13:00: Rygbi

13:00 - 14:00: Pêl-droed

14:00 - 15:00: Sgiliau Actif

15:00 - 16:00: Pêl-rwyd

16:00 - 17:00: Athletau

Dydd Mercher 31ain Mai

09:00 - 10:00: Tenis

10:00 - 11:00: Tri-golff

11:00 - 12:00: Pêl-rwyd

12:00 - 13:00: Rygbi

13:00 - 14:00: Hoci

14:00 - 15:00: Pêl-droed - Huddle

15:00 - 16:00: Criced

16:00 - 17:00: Athletau

Dydd Iau 1af Mehefin

09:00 - 10:00: Athletau

10:00 - 11:00: Criced

11:00 - 12:00: Hoci

12:00 - 13:00: Rygbi

13:00 - 14:00: Tenis

14:00 - 15:00: Pêl-droed

15:00 - 16:00: Gemau Paralympaidd

16:00 - 17:00: Pêl-rwyd

Dydd Gwener 2ail Mehefin

09:00 - 10:00: Tri-golff

10:00 - 11:00: Pêl-droed - Huddle

11:00 - 12:00: Criced

12:00 - 13:00: Hoci

13:00 - 14:00: Rygbi

14:00 - 15:00: Pêl-rwyd

15:00 - 16:00: Athletau

16:00 - 17:00: Tenis

Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin

09:00 - 10:00: Criced

10:00 - 11:00: Pêl-droed

11:00 - 12:00: Tenis

12:00 - 13:00: Rygbi

13:00 - 14:00: Gemau Paralympaidd

14:00 - 15:00: Athletau

15:00 - 16:00: Cleyddfa

16:00 - 17:00: Tri-golff

Actif Unrhyw Le

Nod Actif Unrhyw Le ar gyfer ysgolion yw cael plant i fod yn egniol bob dydd trwy sesiynau gweithgarwch corfforol sy'n cael eu ffrydio'n fyw yn syth i'r ystafell ddosbarth ac ystod o adnoddau 'ar alw'!

Bydd plant yn dysgu sgiliau newydd, yn gwella eu hiechyd a'u llesiant wrth gael llawer o hwyl!

Dewch i weld yn 'Maes' Eisteddfod Yr Urdd yn Llanymddyfri! Bydd Actif yn darparu tiwtorialau byw ac arddangosiad o'r Actif Unrhyw Le rhwng 9yb a 10yb Dydd Llun-Dydd Iau.

15 munud o gyfarwyddyd byw o'r hyn sy'n cael ei gyflwyno ar y platfform ynghyd a golwg y tu ol i'r llenni o'r adnoddau sydd ar gael i athrawon ysgol a disgyblion.

Trac Pwmp

Trac Pwmp Actif yw’r maes chwarae eithaf ar gyfer chwaraeon olwynion, a’r awch diweddaraf i ysgubo’r byd hamdden awyr agored; mae'n hwyl i reidio ac yn datblygu ffitrwydd, sgiliau a chydsymud. Mae'n ddelfrydol ar gyfer sgwteri a beiciau.

Dewch i roi cynnig arni yn ‘maes’ Eisteddfod yr URDD yn Llanymddyfri! Bydd Actif yn rheoli’r trac pwmp yn y ‘maes’ fel rhan o’r ‘pentref chwaraeon iau’ rhwng 9yb a 5yp gyda beiciau, sgwteri a helmedau yn cael eu darparu.

Gallwch gofrestru ar gyfer slot 15 munud ar y diwrnod felly dewch i’n gweld yn y ‘pentref chwaraeon iau’ i gofrestru (mae angen caniatâd rhieni). Cost £2.40 gyda cherdyn yn unig.