Peidiwch â cholli allan ar ein cynnig arbennig!
 

Am gyfnod cyfyngedig, mae gennym gynnig arbennig ar gyfer aelodaeth i'r gampfa yn unig yng Nghanolfan Chwaraeon Coedcae - £10 y mis yn unig a DIM FFI YMAELODI!

Mae'r Ganolfan Chwaraeon wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar ac mae'r ganolfan yn cynnwys amrywiaeth o beiriannau cardio a peiriannau gwyntnwch Life Fitness.

Mae'r Ganolfan ar agor yn ystod yr wythnos 5pm - 9pm a phenwythnosau 9am - 12pm.

Lleolir y Ganolfan Chwaraeon yn Ysgol Coedcae, Llanelli.

  

YMUNWCH AR-LEIN CYN I'R CYNNIG DDOD I BEN, 30 MEDI  2018